სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

თბილისი გამოქვეყნდა 02/10/2017 ბოლო ვადა: 12/10/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 940

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 1 წელი

პოზიციის დასახელება: სახელწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

ფუნქციები:

 • შესყიდვების გეგმის მიხედვით, შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის მოთხოვნის ან/და მინისტრის, კურატორი მინისტრის მოადგილის განკარგულების საფუძველზე, სატენდერო/საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, ელექტრონული წესით სატენდერო/საკონკურსო პროცედურების განხორციელება;
 • შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე, სატენდერო/საკონკურსო დოკუმენტაციის პროექტის შედგენა და დასამტკიცებლად სატენდერო/საკონკურსო კომისიისათვის წარდგენა;
 • სატენდერო/საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება და მათი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასახვა;
 • საჭიროების შემთხვევაში, უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულებიდან შესყიდვის ობიექტის დამატებითი ტექნიკური აღწერილობისა და ელექტრონულ შესყიდვებთან დაკავშირებული სხვა საკითხების თაობაზე ინფორმაციის გამოთხოვა;
 • სატენდერო/საკონკურსო პროცედურების შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების, მათში ცვლილებების პროექტების მომზადება და გაფორმებული დოკუმენტების სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასახვა;
 • ელექტრონული ბაზის წარმოებისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში წარდგენისათვის სათანადო დოკუმენტაციის მონიტორინგისა და ანალიზის სამმართველოსათვის მიწოდება;
 • ტენდერის/კონკურსის საშუალებით განსახორციელებელ შესყიდვამდე, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების გარკვევა, მიწოდების სავარაუდო ვადების დადგენა და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება. კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, განსახორციელებელ შესყიდვებზე ინფორმაციის (საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების) წარდგენა სათანადო სახელმწიფო დაწესებულებებში;
 • საჭიროების შემთხვევაში, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით სხვადასხვა ელექტრონული პროცედურის განხორცილება;
 • ხელშეკრულებებზე მუშაობა;
 • სამმართველოში მომზადებული დოკუმენტების სამართლებრივი შეფასება და ვიზირება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების, იურიდიული და ფიზიკური პირების წერილების/განცხადებების განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
 • საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენციის ფარგლებში, სამმართველოს საქმიანობაში შემავალ საკითხებზე სამინისტროს სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინაცია;
 • დავალების შემთხვევაში, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განმხილველ საბჭოში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობა;
 • დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის დავალებით, დეპარტამენტის საერთო კომპეტენციას მიკუთვნებული სხვა საკითხების უზრუნველყოფა.

საკონკურსო თემატიკა:
 

 • საქართველოს კონსტიტუცია (ზოგადი ცოდნა);
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (გარდა მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე წიგნებისა);
 • ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი (ზოგადი ცოდნა);
 • ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის 297დადგენილება;
 • ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2015 წლის 29 სექტემბრის №31 ბრძანება;
 • ,,კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ’’ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება;
 • ,,შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება;
 • ,,ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება.

დამატებითი მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება სამართლის მიმართულებით (სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო სამართალი, კერძო/ბიზნეს სამართალი, სისხლის სამართალი, საჯარო სამართალი).
 • სამუშაო გამოცდილება შესყიდვების, ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართლის ან საჯარო მმართველობის სფეროში – 1 წელი;
 • ხელშეკრულებებზე მუშაობის გამოცდილება;
 •  სამართლებრივ აქტებზე მუშაობის გამოცდილება;
 • სასურველია ინგლისური ან რუსული ენებიდან ერთ-ერთის ცოდნა – A2 დონე.

თანამდებობრივი სარგო:  1176 ლარი (ხელზე ასაღები:  940 ლარი)

 

ვაკანსიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45000?active=1

 

შენიშვნა: ეს არის საჯარო სექტორის ვაკანსია, ამიტომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პირველ რიგში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ  http://www.hr.gov.ge -ზე და შეავსოთ თქვენი რეზიუმე.  ამის შემგედ  hr.gov.ge  -ზე  გახსენით თქვენთვის სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს  "გააკეთე განაცხადი ვაკანსიაზე".

 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
1000-ზე მეტი
თანამშრომელი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არის საქართველოს კონსტიტუციის, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის,... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი