სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

ხონი გამოქვეყნდა 13/09/2017 ბოლო ვადა: 26/09/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 800

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 5 წელი

ფუნქციები

 •  წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურის წინაშე არსებული ამოცანების შესრულებაზე.
 •  მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების და პროექტების
 • მომზადების, მათ განხორციელებაზე მონიტორინგის და შეფასების კონტროლი.
 •  ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი.
 •  წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება, ეკონომიკური განვითარების მიზნით,
 • ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების ორგანიზება.
 •  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვის, ინვენტარიზაციის, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნის და განახლების ორგანიზება.
 •  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციის ორგანიზება.
 •  წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება მუნიციპალიტეტის ქონებისათვის კატეგორიის შეცვლის თაობაზე.
 •  წინადადებების მომზადება მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე.
 •  წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება მუნიციპალური ქონების შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებთან დაკავშირებით.
 •  ზედამხედველობა მუნიციპალური ქონების დაცვაზე, მოვლა-პატრონობაზე, მართლზომიერ სარგებლობასა და განკარგვაზე.
 •  მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებში პარტნიორის, აქციონერის უფლება-მოვალეობათა განხორციელება.
 •  სოფლის მეურნეობის დარგის მართვა და კონტროლი.
 •  მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
 •  გამგებლის, გამგებლის კურატორ მოადგილის დავალებების შესრულება.
 •  შესასრულებლად დაწერილ კორესპოდენციებზე პასუხების და სამართლებრივი აქტების პროექტების ვიზირება და ვიზირებაზე დაგზავნის კონტროლი.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია
 • საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“
 • საქართველოს კანონი „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“
 • საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N 414 ბრძანებულება „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“
 • ხონის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27  აგვისტოს N32  დადგენილება „ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“
 • ხონის     მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 დეკემბრის N 66  დადგენილება „ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის                            ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვისა და მართვის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

 

დამატებითი მოთხოვნები

 •   უმაღლესი განათლება - აგრონომიის, ინჟინერიის ან ეკონომიკის სპეციალობით.
 •  სამუშაო გამოცდილება: აგრონომიის, ინჟინერიის ან ეკონომიკის სპეციალობით ან შესაბამის სფეროში/ დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წელი, მათ შორის ხელმძღვანელად მუშაობის არანაკლებ 2 წელი.
 •  ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების უნარი; 
 •  საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლობის უნარი; 
 •  სტრატეგიულად და კომპლექსურად აზროვნების უნარი;
 •  სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი;
 •  ცვლილებების/სიახლეების ინიცირებისა და მართვის უნარი; 
 •  პროექტების მართვის უნარი;
 •  თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი;
 •  მოხელის პროფესიული განვითარების, შეფასებისა და მოტივირების უნარი; 
 •  გუნდის განვითარების უნარი;
 •  პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი.
   

 

თანამდებობრივი სარგო:  1000  ლარი (ხელზე ასაღები: 800 ლარი )

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44975?active=1

 
ხონის მუნიციპალიტეტი
101-500
თანამშრომელი

ხონის მუნიციპალიტეტი

  გამგეობა არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულება, რომელიც... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

ხონის მუნიციპალიტეტი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი