სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

სამეგრელოს-ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი

ფოთი გამოქვეყნდა 16/08/2017 ბოლო ვადა: 30/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1124

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 1 წელი

პოზიციის დასახელება: სამეგრელოს-ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი (სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით)

ფუნქციები

 • „იურიდიული დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით ახორციელებს საადვოკატო მომსახურებას სისხლის სამართლის საქმეებზე;    
 • დროულად და საფუძვლიანად ეცნობა მის წარმოებაში არსებულ საქმეებს; 
 • პერიოდულად შეაქვს ინფორმაცია იურიდიული საქმისწარმოების მართვის საინფორმაციო სისტემაში, საქმის ვითარებისა და მსვლელობის შესახებ და ანახლებს მონაცემებს; 
 • ხვდება დასაცავ პირს, აცნობს საქმის მასალებს, მასთან ერთად აანალიზებს დაცვის და ბრალდების მტკიცებულებებს და უწევს შესაბამის კონსულტაციას; 
 • ადგენს საქმესთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დოკუმენტებს – განცხადებებს, საჩივრებს, მიმართვებს, შუამდგომლობებს და ა.შ;
 • კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მონაწილეობს საპროცესო მოქმედებებში, ატარებს საგამოძიებო მოქმედებებს;
 • საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეებს უწევს სამართლებრივ კონსულტაციას;
 • ემზადება სასამართლო პროცესებისთვის: 
  1. მოიძიებს საქმის მასალებს, მტკიცებულებებს;
  2. მოიძიებს მოწმეებს და გამოკითხავს მათ; 
  3. გადაამოწმებს და აანალიზებს საქმესთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და მასალებს;
  4. ამზადებს შესავალ და დასკვნით სიტყვას;
  5. გამოდის სასამართლო პროცესებზე და წარადგენს მოპოვებულ მტკიცებულებებს; 
  6. ახდენს დასაცავი პირის და საჭიროების შემთხვევაში მისი ნათესავების/ახლობლების ინფორმირებას საქმეში ჩართვასთან დაკავშირებით;
  7. ახორციელებს კანონმდებლობით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
 •  საჭიროების შემთხვევაში ბიუროს უფროსს აწვდის ინფორმაციას მის წარმოებაში არსებული საქმის მსვლელობის შესახებ;
 •  საჭიროების შემთხვევაში, მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებული ბროშურების, ლიფლეტების, საგაზეთო სტატიების მომზადებაში;
 •  ბიუროს უფროსს აწვდის ინფორმაციას სამუშაო გრაფიკის შესახებ;
 •  პერიოდულად, კოლეგებთან ერთად განიხილავს და აანალიზებს სხვადასხვა საქმეებს, წარმატებული ნაბიჯებისა და ხარვეზების გამოვლენის მიზნით;
 •  მონაწილეობს სამსახურისა და ბიუროს მიერ ორგანიზებულ გასვლით კონსულტაციებში;
 •  აწარმოებს საქმეებთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას სამსახურის შინაგანაწესითა და სხვა აქტებით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად;
 •  ბიუროს საქმიანობიდან გამომდინარე ასრულებს სხვა ფუნქციებს, ბიუროს უფროსის დავალების საფუძველზე.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს კანონი „იურიდიული დახმარების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „ადვოკატთა შესახებ“;
 • ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
 • იურიდიული დახმარების სამსახურის დებულება;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 • საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „პატიმრობის კოდექსი“;
 • საქართველოს კანონი „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“;
 • საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“;
 • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;
 • საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;
 • გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენცია;
 • გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია;
 • ევროპის სოციალური ქარტია.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • იურისტად ან ადვოკატად მუშაობის არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობის (სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით) ფლობა;
 • კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Outlook).

უნარები:

 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
 • საქმიანობის ეფექტური დაგეგმვის უნარი;
 • ინსტრუქციებითა და პროცედურებით ხელმძღვანელობა;
 • სამუშაოზე კონცენტრირება სტრესულ სიტუაციაში;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1405 ლარი (ხელზე ასაღები: 1124 ლარი) 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44615?active=1

 
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
1-10
თანამშრომელი

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

   იურიდიული დახმარების სამსახური სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციაა, რომელიც უზრუნველყოფს უფასო... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი