სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

კახეთის მომსახურების ცენტრის უფროსი

თელავი გამოქვეყნდა 08/08/2017 ბოლო ვადა: 21/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1440

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 5 წელი

ფუნქციები

 • მომსახურების ცენტრის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და წარმართვა;
 • მომსახურების ცენტრის ფუნქციონირების მომსახურების სტანდარტებთან შესაბამისობის ზედამხედველობა;
 • მომსახურების ცენტრის თანამშრომლებს შორის მოვალეობების განაწილება და შესაბამისი მითითებების მიცემა;
 • მომსახურების ცენტრის თანამშრომლების მიერ თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების ზედამხედველობა;
 • თავმჯდომარის პირველი მოადგილისთვის მომსახურების ცენტრის საშტატო განრიგის, მუშაობის ორგანიზაციის, თანამშრომელთა წახალისების ან მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ წინადადების წარდგენა;
 • მომსახურების ცენტრის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების თაობაზე თავმჯდომარის პირველ მოადგილესთან შუამდგომლობა;
 • სააგენტოს სახელით მომსახურების ცენტრში მომზადებულ, გამავალი კორესპონდენციის ხელის მოწერა/ვიზირება;
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემა;
 • დაინტერესებული პირებისათვის კონსულტაციის გაწევა სახელმწიფო ქონების განკარგვისა და სარგებლობაში გადაცემის ფორმებისა და პროცედურების თაობაზე (სახელმწიფო ქონების შერჩევა, განაცხადის შევსება, აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხა, აუქციონის დასრულების შემდგომი ღონისძიებები და სხვ.);
 • სახელმწიფო ქონების შეთავაზების/რეკლამირების (პოპულარიზაციის) პროცესის კოორდინაცია;
 • მომსახურების ცენტრის მიერ შესრულებული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის წარდგენა სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის;
 • სააგენტოს დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების, აგრეთვე, თავმჯდომარისა და პირველი მოადგილის ცალკეული დავალებების შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ” საქართველოს კანონი;
 • „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ”  საქართველოს კანონი;
 • „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო ქონების საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და სარგებლობაში გადაცემის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების  შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის №328 დადგენილება;
 • „ქონების მმართველის უფლებამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17  სექტემბრის №390 დადგენილება;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის  17 სექტემბრის № 391 დადგენილება;
 • „თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და სახელმწიფო ქონებაზე (წიაღის ჩათვლით)  დამაგრებული და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საზოგადოების ქონებაზე დამაგრებული მიწების, აგრეთვე იმ მიწების, რომლებიც  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექვემდებარება დასახელებული კატეგორიის ქონებაზე დამაგრებას, განსაზღვრისა და გამიჯვნის წესის  დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 24 ოქტომბრის №233 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი  განვითარების მინისტრის 2010 წლის 16 სექტემბრის №1–1/1537 ბრძანება;
 • „სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანება;
 •  სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს” მომსახურების ცენტრების შექმნისა და ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა  და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2013 წლის 1 მაისის №1-1/107 ბრძანება.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • უმაღლესი იურიდიული ან ეკონომიკური განათლება;
 • მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება.
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • საქმის ორგანიზების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა, მოწესრიგებულობა, დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტურად დაგეგმვის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1800 ლარი (ხელზე ასაღები: 1440 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44471?active=1

 
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
51-100
თანამშრომელი

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ დაფუძნდა 2012 წლის 17 სექტემბერს. სააგენტო შედის საქართველოს... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი