სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ახალციხე-ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის უფროსი

ახალციხე გამოქვეყნდა 07/08/2017 ბოლო ვადა: 18/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 720

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 3 წელი

ფუნქციები

 • საქმიანობის განხორციელება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ - ტერიტორიულ საზღვრებში არსებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე;
 • დაქვემდებარებული სპეციალისტების (ტყის მცველების) საქმიანობის ხელმძღვანელობა, მათთვის მითითებებისა და დავალებების მიცემა;
 • დაკისრებულ ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა;
 • გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა სატყეო სამსახურის უფროსისთვის;
 • სატყეო უბნის ტერიტორიაზე უკანონო სარგებლობის ფაქტების გამოვლენა და აღკვეთა;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით სატყეო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენა;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით მინიჭებულ უფლებამოსილებათა საფუძველზე ადმინისტრაციული დაკავების, პირადი გასინჯვის განხორციელება, უკანონოდ მოპოვებული ბუნებრივი რესურსების, ასევე სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღებისა და საშუალებების, შესაბამისი ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა, ასევე კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში სატრანსპორტო საშუალების, ობიექტის, დანადგარის, აგრეგატის და/ან თევზსაჭერი მოწყობილობის დალუქვა;
 • ტყისა და მერქნული რესურსებით სარგებლობის ორგანიზება;
 • საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხე - ტყის წარმოშობის დოკუმენტების გაცემა ან/და მრგვალი ხე - ტყის (მორის) სპეციალური ფირნიშებით მარკირება;
 • სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლება-მოვალეობები.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს დებულების  დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 26 დეკემბრის №50 ბრძანება;
 •  საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი";
 • „ტყის ფონდის მართვის შესახებ” საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ საქართველოს კანონი;
 • „გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 •  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №54 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის  (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ;
 •  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილება „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”;
 •  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (სატყეო სფეროს მიკუთვნებული ადმ. მუხლები - სატყეო სფეროს მიკუთვნებული ადმ. მუხლები: 48-ე, 49-ე, 51-ე, 512, 515, 53-ე, 532, 63-ე, 64-ე, 65-ე, 66-ე (გარდა ტყითსარგებლობის გენერალური ლიცენზიის, ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის პირობების დარღვევისა), 661 და 67-ე მუხლები, 68-ე და 71-ე მუხლების პირველი ნაწილები, 721, 73-ე, 74-ე, 75-ე, 76-ე, 84-ე, 841 მუხლები, 86-ე  მუხლის პირველი, მე-3, მე-7, მე-8 და მე-9 ნაწილები).

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელების პროცესის ცოდნა;
 • მართვის მოწმობა;
 • სასურველია სატყეო სფეროში მუშაობის გამოცდილება.
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი და გამოცდილება; 
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 900 ლარი (ხელზე ასაღები: 720 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44492?active=1

 
ეროვნული სატყეო სააგენტო
1000-ზე მეტი
თანამშრომელი

ეროვნული სატყეო სააგენტო

ეროვნული სატყეო სააგენტო არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

ეროვნული სატყეო სააგენტო

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი