სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

თბილისი გამოქვეყნდა 02/08/2017 ბოლო ვადა: 15/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1280

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 5 წელი

ფუნქციები

 •  სააგენტოს სტრუქტურის ოპტიმიზაციის წინადადებების შემუშავება და ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
 •  პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი დოკუმენტების პროექტების შექმნა და მათი მოქმედ კანონმდებლობასთან სისტემატიური ჰარმონიზაცია (შინაგანაწესი, შრომითი ხელშეკრულება, სხვადასხვა საკადრო ბრძანებები);
 •  საშტატო ნუსხის მომზადება და დასამტკიცებლად წარდგენა;
 •  თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების ყოველთვიური გაცემის მიზნით ბუღალტერიისათვის ინფორმაციის მიწოდება;
 •  თანამშრომელთა სამუშაოს აღწერის შემუშავება შესაბამის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან ერთად;
 •  პერსონალის განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროექტების შემუშავება და ხელმძღვანელობისათვის დასამტკიცებლად წარდგენა;
 •  სააგენტოს თანამშრომელთა პროფესიული მომზადების, გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროებების კვლევა, ტრენინგების დაგეგმვა და ორგანიზება მენეჯმენტთან შეთანხმებით;
 •  შეფასების სისტემის დანერგვა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 •  საჯარო კონკურსის ორგანიზება და შერჩევის პროცესის ოპტიმალურად წარმართვა;
 •  თანამშრომელთა დაწინაურების, ასევე - მათი წახალისება-დაჯილდოვებისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მათთვის დისციპლინური წესით დასჯის წინადადებების შემუშავება;
 •  თანამშრომელთა პირადი საქმეების აღრიცხვისა და განახლების პროცესის ორგანიზება;
 •  ადმინისტრაციული სამსახურის პერსონალის მართვა და კოორდინაცია; 
 •  პერსონალის კორპორატიული თვითშეგრძნების განვითარების მიზნით სხვადასხვა არაფორმალური შეხვედრების პროექტების ინიცირება და განხორციელება;
 •  დაქვემდებარებული თანამშრომლების მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მხარდაჭერა, კოორდინაცია და მონიტორინგი;
 •  ტერიტორიული ადმინისტრაციების კოორდინაცია კომპეტენციის ფარგლებში;
 •  კომპეტენციის ფარგლებში კორესპონდენციის განხილვა და რეაგირება;
 •  კომპეტენციის გათვალისწინებით უშუალო ხელმძღვანელის მიერ დაკისრებული სხვა სამუშაოს შესრულება.

 

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი";
 • „საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №3 ბრძანება;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონი.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები
 სავალდებულოა:

 •  არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება; 
 •  რუსული ან ინგლისურის ენის კარგად ცოდნა.

 

სასურველია:

 •  მაგისტრის ხარისხი იურიდიულის, ბიზნეს ადმინისტრირების ან ფსიქოლოგიის განხრით;
 •  რუსული და ინგლისური ენის ძალიან კარგად ცოდნა.

 

კომპეტენციები და უნარები:

 •     სამუშაოს შესრულების სტანდარტების შექმნის უნარი;
 •     სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი;
 •     ინოვაციების ინიცირების და მართვის უნარი;
 •     ორგანიზაციული სტრუქტურის და პროცესების ანალიზის უნარი;
 •     კადრის განვითარების, შეფასების, მოტივირების უნარი;
 •     იდეების დასაბუთების და დარწმუნების უნარი;
 •     პროფესიული განვითარების უნარი;
 •     გუნდურად მუშაობის უნარი;
 •     შედეგებზე ორიენტირების უნარი;
 •     დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი.

 

 

თანამდებობრივი სარგო: 1600 ლარი (ხელზე ასაღები: 1280 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44462?active=1

 
დაცული ტერიტორიების სააგენტო
1-10
თანამშრომელი

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სახელმწიფო ნაკრძალების, ეროვნული პარკების,... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი