სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვის და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი

თბილისი გამოქვეყნდა 31/07/2017 ბოლო ვადა: 11/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1200

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 2 წელი

ფუნქციები

 • სამმართველოს უფლებამოსილების ფარგლებში წარმართავს სამმართველოს საქმიანობას;
 • ორგანიზებას უწევს სამმართველოს მუშაობას, ანაწილებს ფუნქციებს თანამშრომლებს შორის და პასუხისმგებელია სამმართველოს მუშაობაზე;
 • ახორციელებს ზედამხედველობას სამმართველოს თანამშრომელთა მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებაზე;
 • ანაწილებს სამმართველოში შემოსულ კორესპონდენციებს თანამშრომელთა შორის და აკონტროლებს მათ შესრულებას;
 • ეცნობა და ვიზირებას უკეთებს სამმართველოში მომზადებულ დოკუმენტებს;
 • კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის დავალებათა დროულ, კვალიფიციურ და ეფექტურ შესრულებას;
 • თვეში ერთხელ წარუდგენს ანგარიშს დეპარტამენტის უფროსს სამმართველოს მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე;
 • წარუდგენს წინადადებებს დეპარტამენტის უფროსს სამმართველოს თანამშრომელთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ან/და წახალისების შესახებ;
 • ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს;
 • ხელმძღვანელობს და უზრუნველყოფს სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად უძრავი და მოძრავი ქონების მიღებას, დასაწყობებას და გადაცემასთან დაკავშირებული პროცედურათა განხორციელებას, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებასა და გაფორმებას; 
 • მონაწილეობას იღებს ფულადი სახსრების, მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარებაში.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია I და II თავები;
 • საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I-IV, VI თავები);
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის  დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების  ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“  დებულების დამტკიცების თაობაზე 2010 წლის 22 მარტის საქართველოს მთავრობის №82 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის   სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ მიმართვის წარდგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის      დამტკიცების თაობაზე“ 2010 წლის 1 ოქტომბრის საქართველოს მთავრობის №302 დადგენილება;
 • „სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2011 წლის 14 იანვრის №2-3 ბრძანება.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • ქონების მართვის ან/და სამეურნეო მიმართულებით მენეჯერულ პოზიციაზე ადმინისტრაციულ ორგანოში 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word Outlook) ცოდნა;
 • სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1500 ლარი (ხელზე ასაღები: 1200 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44394?active=1

 
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
1-10
თანამშრომელი

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

სურსათის ეროვნული სააგენტო არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79



Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი