სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus

ამ განცხადების ვადა ამოიწურა

მენეჯერი ონის იუსტიციის სახლში

ონი გამოქვეყნდა 17/07/2017 ბოლო ვადა: 28/07/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1000

+ ბონუსი
მინ. გამოცდილება 3 წელი

ფუნქციები

 • სსიპ - „იუსტიციის სახლის“ საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის/სამართლებრივი აქტების, მომსახურების სტანდარტების და სხვა შიდა აქტების მოთხოვნათა დაცვა და შესრულების კონტროლი;
 • მომსახურებაში ჩართული თანამშრომლების ყოველდღიური შეუფერხებელი მუშაობის, დისციპლინისა და წესრიგის უზრუნველყოფა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მომსახურების ხარისხის სტანდარტის დაცვა, დანერგვა, დაკვირვება და მუდმივი მონიტორინგი;
 • სსიპ - „იუსტიციის სახლის“ დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემით შემოსული კორესპონდენციის დროული გაცნობა, სარეზოლუციოდ შემოსული კორესპონდენციის ადრესატისათვის დროული გადაგზავნა, წერილის ვიზირება/ხელმოწერა, სარეზოლუციო ადრესაციის დასრულება;
 • მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების დროული იდენტიფიცირება და მათი დროული აღმოფხვრა;
 • რთულ მომხმარებლებთან კომუნიკაცია, დაძაბულობის განმუხტვა;
 • მომხმარებელთა პრობლემებისა და პრეტენზიების საფუძველზე ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება;
 • მომხმარებელთა უზრუნველყოფა მომსახურების მაღალი ხარისხით და მიმდინარე ხარისხის სტანდარტის გაუმჯობესებისათვის წინადადებების მომზადება და ხელმძღვანელობისათვის წარდგენა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ცენტრალური აპარატის უფლებამოსილი პირის დროული ინფორმირება მომსახურებისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ;
 • სსიპ - „იუსტიციის სახლის“ შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის, აგრეთვე საჭიროებისამებრ შესაბამისი პარტნიორი სსიპ - ის ხელმძღვანელის ინფორმირება თანამშრომელთა მხრიდან შესაძლო დისციპლინური ან სხვა დარღვევების ჩადენის შესახებ;
 • ახალი პროდუქტების, სერვისების, საკანონმდებლო ცვლილებების ან სხვა სიახლეების თანამშრომლებისათვის გაცნობა;
 • ფილიალში მოსული დელეგაციების და სტუმრების მიღება, სსიპ „იუსტიციის სახლის“ კონცეფციისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების მუშაობის მონიტორინგი, მათი განვითარება და წარმართვა უფრო მაღალი შედეგების მისაღებად; შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე სამოქმედო გეგმების მომზადება და შესრულების უზრუნველყოფა;
 • კადრების შერჩევის პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 • თანამშრომლების კომპეტენციის ხარისხის მუდმივი მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენციის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელების მოთხოვნის დაყენება უშუალო ხელმძღვანელთან;
 • სამსახურის ეფექტური ფუნქციონირების მიზნით, დაქვემდებარებული თანამშრომლების მორიგეობის, შვებულების, შესვენების გრაფიკების შემუშავება, დამტკიცება, მონიტორინგი და ადამიანური რესურსის სამუშაო დღის განმავლობაში გადანაწილება;
 • მომსახურების პროცესისთვის აუცილებელი ბლანკების და საკანცელარიო ნივთების მარაგების კონტროლისა და შესაბამისი მოთხოვნის დროული უზრუნველყოფა;
 • უშუალო ხელმძღვანელის დროული ინფორმირება ყველა იმ საკითხზე, რომელმაც შესაძლოა იმოქმედოს ორგანიზაციის რეპუტაციაზე;
 • ყოველდღიურ საქმიანობაში მაქსიმალური ზრუნვა სსიპ „იუსტიციის სახლის“ აქტივების და ქონების დაცვაზე, მის განკარგულებაში არსებული რესურსების მომჭირნედ და კეთილგონიერად გამოყენება;
 • დაქვემდებარებულ ფილიალში წარმოქმნილი სამეურნეო/ტექნიკური ხასიათის პრობლემების დროული იდენტიფიცირება და შესაბამისი სამსახურების ინფორმირება;
 • დაქვემდებარებულ ფილიალში შესაბამისი სამუშაო ატმოსფეროს შექმნაზე ზრუნვა: ტემპერატურის/ვენტილაციის/განათების/ჰიგიენის/სისუფთავის დაცვაზე მონიტორინგი;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლში“ მომსახურების პროცესთან დაკავშირებულ დაგეგმილ და მიმდინარე პროექტებში ჩართულობა და მხარდაჭერა;
 • დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა შეფასება;
 • პარტნიორ სსიპებთან ადგილობრივ დონეზე ურთიერთობის კოორდინაცია, მათთან დადებული ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი;
 • პარტნიორი სსიპ-ებისგან დოკუმენტების ჩაბარება/გადაბარება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარებების აქტებზე ხელმოწერა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მენეჯმენტის მხრიდან გაცემული სხვა დამატებითი დავალებების შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა

აუცილებელია შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 • საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”;
 • საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 25 ივლისის №85 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • სასურველია მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის ან სამართალმცოდნეობის განხრით;
 • საჯარო დაწესებულებაში ან მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციაში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • კომპიუტერული პროგრამების (MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint) ცოდნა;
 • ინგლისური ან სხვა უცხო ენის კარგად ცოდნა.

 

პიროვნული თვისებები და უნარ-ჩვევები:

 • მართვის უნარ-ჩვევები;
 • ორგანიზებულობა და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • ლოგიკური აზროვნების უნარი;
 • დახვეწილი მეტყველება;
 • მოტივირებულობა;
 • დატვირთულ რეჟიმში მუშაობისა და პრობლემების დროულად გადაჭრის უნარი;
 • გუნდურად მუშაობის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1250  ლარი (ხელზე ასაღები: 1000 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44066?active=1

 
იუსტიციის სახლი
5001 და მეტი
თანამშრომელი

იუსტიციის სახლი

სსიპ იუსტიციის სახლი - ეს არის შენობა, რომლის ფარგლებშიც მოქცეულია სახელმწიფო სერვისების დიდი უმრავლესობა. მისი... მეტის ნახვა ...

განცხადებები 0

იუსტიციის სახლი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


ფეისბუქით რეგისტრაცია
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი