სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია
სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია

შესახებ

   საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ტექნიკური და სამშენებლო ლაბო­რა­ტო­რია (შემდგომში – ლაბორატორია) არის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქ­ტუ­რის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბ­ლიკის კანონის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (დაწესებულება), რომელიც შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) სისტემაში.
   ლაბორატორია არის სამშენებლო მასალებისა და სამშენებლო ნაკეთობების, აგრეთ­ვე სხვადასხვა სახის საინჟინრო-ტექნიკური დანადგარ-მოწყობილობების ხარისხის ლა­ბო­რატო­რიული კონტროლის დაწესებულება, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს ,,სა­ჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სხვა სათანადო საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტებისა და ამ დებუ­ლე­ბის შესაბამისად.

 • ტელეფონი

  +995 422 24 28 24  

 • ელ-ფოსტა

  info@laboratoy.ge

 • საქმიანობის სფერო

  საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი