სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
  • eng
  • rus
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

შესახებ

იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს რეფორმებს საკანონმდებლო დონეზე, კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას, შეიმუშავებს ქვეყნის სამართლებრივ პოლიტიკას;

იუსტიციის სამინისტროს აქვს წარმომადგენლობითი ფუნქცია - სამინისტრო წარმოადგენს სახელმწიფოს ინტერესებს ეროვნულ სასამართლოებში, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების არბიტრაჟებსა და სასამართლოებში.

იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციები ახორციელებენ მოქალაქეთა მომსახურებას - დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინებისა და განქორწინების მონაცემთა ფლობა და შესაბამისი მოწმობების გაცემა; უძრავ ნივთებზე არსებული უფლებების რეგისტრაცია, ბიზნესის რეგისტრაცია; პოლიტიკური პარტიებისა და შემოქმედებითი კავშირების, რეგისტრაცია, ლიცენზიების გაცემა და მონიტორინგი კერძო აღმასრულებლებზე; ნოტარიატის საქმიანობის რეგულირება; ეროვნული საარქივო ფონდის შექმნა და შევსება; სასამართლოების, ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულება.

ვიდეო გალერეა

  • ტელეფონი

    0322 40 55 05  

  • საქმიანობის სფერო

    იურისპრუდენცია; საჯარო სექტორი

  • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი