სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

 • 828

Батуми размещено 08/09/2017 крайний срок: 21/09/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 920

+ bonus
мин. опыт 2 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

ფუნქციები

 1.  ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს ინსპექტირების განყოფილების მუშაობას:
 2.  პასუხისმგებელია განყოფილებისათვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე;
 3.  უზრუნველყოფს სამსახურის უფროსისადმი წინადადებების წარდგენას განყოფილების მოსამსახურეთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების, მოსამსახურეთა მიერ მორიგი და დამატებითი შვებულებების გამოყენების, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მივლინებების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების შესახებ; 
 4.  უზრუნველყოფს სამსახურის უფროსთან შეთანხმებით განყოფილების საქმიანობის ორგანიზებასა და დაგეგმვას;
 5.  ახორციელებს განყოფილების მოსამსახურეებისათვის დავალებების მიცემას და მათი შესრულების კონტროლს;
 6.  უზრუნველყოფს სამსახურის უფროსისათვის განყოფილების მიერ მომზადებული საკითხების, წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების სამსახურის უფროსისათვის პერიოდულად (მათ შორის, ყოველი კვარტლის ბოლოს, მოხსენებითი ბარათის ფორმით) ანგარიშის წარდგენას განყოფილების მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესახებ;
 7.  განყოფილების უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე კონსულტაციას უწევს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს, ვიცე-მერს, მერის მოადგილეებს, ასევე სტრუქტურული ერთეულებს და მუნიციპალურ ორგანიზაციებს;
 8.  უზრუნველყოფს ინსპექტირების განყოფილების საქმიანობის ხარისხზე კონტროლს;
 9. ახორციელებს განყოფილების საქმიანობისას ინსპექტირების / დისციპლინური წარმოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების დაცულობაზე კონტროლს;
 10.  უზრუნველყოფს ინსპექტირების/დისციპლინური წარმოების განხორციელებისას ობიექტურობის, კანონიერების, კეთილსინდისიერების, კონფიდენციალურობისა და სხვა პრინციპების დაცვას; 
 11.  უზრუნველყოფს ინსპექტირების/დისციპლინური წარმოების განხორციელებისას სამუშაო დოკუმენტაციის წარმოებასა და სისტემატიზაციას;
 12.  უზრუნველყოფს ინსპექტირების/დისციპლინური წარმოების განხორციელებისას დროითი და ადამიანური რესურსების გონივრულ გადანაწილებას;
 13.  უშუალოდ ახორციელებს ინსპექტირების/დისციპლინური წარმოების ღონისძიებებს;
 14.  პერიოდულად აანალიზებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს განყოფილების საქმიანობის ხარისხისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით; 
 15.  შესაბამისი მომართვის შემთხვევაში, ახორციელებს მერიის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების ხელმძღვანელ და სხვა პირთა კონსულტირებას შიდა აუდიტის განყოფილების კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითებზე;
 16.  სამსახურის უფროსის დავალებით ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ამოცანებსა და უფლება-მოვალეობებს.

 

საკონკურსო თემატიკა

 1. საქართველოს კონსტიტუცია;
 2. საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;
 3. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 4. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 5. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №19 დადგენილება; 
 6. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №15 დადგენილება; 
 7. „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 8. „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქარ­თველოს კანონი;
 9. საქართველოს შრომის კოდექსი.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 1. აუცილებელია 2-წლიანი სამუშაო გამოცდილება ინსპექტირების, დისციპლინარული წარმოების ან იურიდიულ სფეროში;
 2. სასურველია საჯარო ადმინისტრირების ცოდნა.

 

კომპეტენციები და უნარები:

 1. ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;
 2. კომპლექსური აზროვნების უნარი;
 3. სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი;
 4. ცვლილებების ინიციირებისა და მართვის უნარი;
 5. თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი;
 6. მოხელის პროფესიული განვითარების, შეფასებისა და მოტივირების უნარი;
 7. პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი;
 8. გუნდის განვითარების უნარი.

 

 

თანამდებობრივი სარგო: 1150 ლარი (ხელზე ასაღები: 920 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44906?active=1

 
ქ. ბათუმის მერია
51-100
сотрудник

ქ. ბათუმის მერია

больше

объявлений 0

ქ. ბათუმის მერია

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля