სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

 • 1345

Тбилиси размещено 06/07/2017 крайний срок: 19/07/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 960

+ bonus
мин. опыт 5 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

ფუნქციები

 •  შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და შესაბამისი პასუხის მომზადება;
 •  სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის განსაზღვრა და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება;
 •  სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფის მიზნით რეკომენდაციების და შესაბამისი პროცედურების შემუშავება;
 •  სააგენტოს თითოეული საშტატო (საჭიროების შემთხვევაში შტატგარეშე) თანამდებობისათვის, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა და სამუშაოს აღწერილობების შემუშავება;
 •  სააგენტოს ვაკანტურ საშტატო, ასევე არასაშტატო თანამდებობებზე კანდიდატთა შერჩევის მიზნით კონკურსის პროცესის ორგანიზება და საამისოდ საჭირო ღონისძიებების გატარება;
 •  საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მუშაობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, საამისოდ საჭირო დოკუმენტების (ოქმების, წერილების და ა.შ) მომზადება;
 •  სააგენტოს თანამშრომელთა დანიშვნის, გათავისუფლების, სამსახურებრივი გადაადგილების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის ღონისძიებათა გამოყენების, წახალისების, შვებულების, მივლინების შესახებ ბრძანებების და შრომითი ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება;
 •  სააგენტოს თანამშრომელთა პირადი საქმეების შედგენა, დამატებით მოთხოვნილი საბუთების თანამშრომელთა მიერ წარმოდგენა/აღრიცხვის კონტროლი;
 •  სააგენტოს თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოს (შრომის ანაზღაურების), დანიშვნა - გათავისუფლების შესახებ ინფორმაციის ყოველთვიურად ფინანსური და მატერიალური ესურსების მართვის სამსახურისათვის მიწოდება;    
 •  სააგენტოს თანამშრომელთა მოთხოვნის შემთხვევაში დასაქმების შესახებ ცნობის პროექტის მომზადება, რომელიც მოიცავს მონაცემებს შესასრულებელი სამუშაოს, შრომის ანაზღაურების, შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის შესახებ;
 •  თანამშრომელთა პერსონიფიცირებულ მონაცემთა ბაზის შექმნა და ადმინისტრირება;
 •  სააგენტოს თანამშრომელთა (შტატი, არასაშტატო) რიცხოვნობის აღრიცხვა და ინფორმაციის მუდმივი განახლება;
 •  „საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის №449 დადგენილების შესაბამისად, დასაქმებულ პირებზე პრემიის გაცემისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება;
 •  სააგენტოში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის მიწოდება;
 •  სააგენტოს თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასების თანამედროვე სისტემის დანერგვის უზრუნველყოფა და თანამშრომელთა შეფასების პროცესის მონიტორინგი (Hr.mes.gov.ge);
 •  სააგენტოს და სსიპ „საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზირებული სისტემა - „eHRMS” გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება და სააგენტოს თანამშრომელთა შესახებ (როგორც საშტატო, ასევე შტატგარეშე) ინფორმაციის ატვირთვა;
 •  კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციის/მონაცემების მომზადება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მითითების შესაბამისად;
 •  საჭიროების შემთხვევაში სხვა მიმდინარე დავალებების შესრულება.


საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ”;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ’’;
 • „საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის №449 დადგენილება;
 •  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის №225/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დებულება.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები

 •  ადმინისტრაციულ ორგანო(ებ)ში მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის ადამიანური რესურსების კუთხით მუშაობის გამოცდილება - არანაკლებ 3 წელი;
 •  აუცილებელია ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზირებული სისტემა - „eHRMS”-ის ცოდნა.


პიროვნული უნარ-ჩვევები:

 •  ორგანიზაციულ–ადმინისტრაციული მუშაობის ჩვევები;
 •  წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი;
 •  მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 •  მაღალი შინაგანი კულტურა;
 •  კომუნიკაბელურობა.
   

 

თანამდებობრივი სარგო:1200 ლარი (ხელზე ასაღები: 960 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44084?active=1

 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
1-10
сотрудник

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

больше

объявлений 0

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля