სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი

 • 1374

სხვადასხვა
 • Тбилиси
 • Кутаиси
размещено 01/08/2017 крайний срок: 14/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1804

+ bonus
мин. опыт 2 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

ფუნქციები

 1.   კომიტეტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამართლებრივი მომსახურების განხორციელება;
 2.  კანონპროექტების, პარლამენტის დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებათა პროექტების, კომიტეტის გადაწყვეტილებათა პროექტების შემუშავებაში, ანალიზსა და განზოგადებაში მონაწილეობა;
 3.  კანონპროექტების იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით დახვეწის უზრუნველყოფა;
 4.  კომიტეტში განსახილველად შესულ კანონპროექტებზე, საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებზე დასკვნების პროექტების მომზადება;
 5.  კომიტეტის აპარატის სახელით კომიტეტის მიერ პარლამენტის პლენარულ სხდომებზე განსახილველად გატანილ კანონპროექტებზე პასუხისმგებლობა, პლენარულ სხდომებზე კანონპროექტების განხილვისას გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების აღნუსხვა; 
 6.  კომიტეტის ხელშეწყობა საკონტროლო ფუნქციების შესრულებაში;
 7.  კომიტეტის აპარატის კანონშემოქმედებითი, კვლევითი, ინფორმაციული და ანალიტიკური საქმიანობისათვის კოორდინაციის გაწევა;
 8.  კომიტეტის აპარატის უფროსის არყოფნისას მისი თანამდებობრივი უფლებამოსილებების განხორციელება;
 9.  კომიტეტის მიერ მოქალაქეთა წერილების, საჩივრებისა და განცხადებების შესწავლასა და განხილვაში მონაწილეობა;
 10.  კომიტეტის თავმჯდომარის, კომიტეტისა და კომიტეტის აპარატის უფროსის დავალებების შესრულება;
 11.  საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებით, კომიტეტის დებულებითა და კომიტეტის აპარატის დებულებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება.


 

საკონკურსო თემატიკა

 1.  საქართველოს კონსტიტუცია;
 2.  რომის 1950 წლის „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“;
 3.  1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“;
 4.  სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი;
 5.  ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი;
 6.  1999 წლის კორუფციაზე სისხლის სამართლის კონვენცია;
 7.  სტრასბურგის 1999 წლის კორუფციაზე სამოქალაქო სამართლის კონვენცია №174;
 8.  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“;
 9.  საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“;
 10.  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“;
 11.  საქართველოს კანონი „პროკურატურის შესახებ“;
 12.  საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“;
 13.  საქართველოს კანონი „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“;
 14.  საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;
 15.  საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;
 16.  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
 17.  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
 18.  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
 19.  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 20.  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
 21.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 22.  საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;
 23.  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 24.  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი;
 25.  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები;
 26.  საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება;
 27.  საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დებულება;
 28.  საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის დებულება;
 29.  საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები

 •  უმაღლესი განათლება იურიდიული, საერთაშორისო სამართლის ან საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით.
 •  შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება.

სასურველია:

 •  კანონშემოქმედებითი საქმიანობის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლის ან/და კონსტიტუციური სამართლის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება;
 •  საჯარო სამსახურში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება.


 პიროვნული მახასიათებლები:

 • ორგანიზებულობა,
 • პასუხისმგებლობა,
 • ანალიტიკური აზროვნება,
 • კომუნიკაბელურობა,
 • გუნდური მუშაობის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 2255 ლარი (ხელზე ასაღები: 1804 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44249?active=1

 
საქართველოს პარლამენტი
5001 და მეტი
сотрудник

საქართველოს პარლამენტი

больше

объявлений 0

საქართველოს პარლამენტი

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля