სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

 • 3470

Тбилиси размещено 28/07/2017 крайний срок: 10/08/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 2200

+ bonus
мин. опыт 5 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.


ფუნქციები
 ხელმძღვანელობს სამსახურისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ განხორციელებულ საქმიანობას:

 •  ხელმძღვანელობს შემოსავლების სამსახურის სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობის დაცვისა და შესრულების კონტროლს;
 •  კომპეტენციის ფარგლებში და განსაზღვრული წესით ხელმძღვანელობს სამსახურის სტრუქტურულ ერთეულებს და იღებს გადაწყვეტილებებს მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე;
 •  კოორდინაციას უწევს შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების კოორდინირებულ საქმიანობას და ცალკეული საკითხების მიმართ სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების ერთგვაროვანი მიდგომის ჩამოყალიბების პროცესს;
 •  ზედამხედველობს შემოსავლების სამსახურში შემოსული საჩივრების განხილვა - გადაწყვეტისა და საერთო სასამართლოებში სამსახურის მიერ დავის წარმოების პროცესს;
 •  კოორდინაციას უწევს გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო აღრიცხვის, გადასახადის გადამხდელთა მომსახურების, მონაცემთა დამუშავების, გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების, გადასახადის გადამხდელთა შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავების, მიღებისა და გაცემის პროცესებს;
 •  ხელმძღვანელობს შემოსავლების სამსახურში კანონმდებლობის სრულყოფაზე წინადადებების, შესაბამისი ნორმატიული აქტების, ინსტრუქციების, მეთოდური მითითებებისა და პროცედურული სახელმძღვანელოების პროექტების მომზადებისა და მიღების პროცესს;
 •  მონაწილეობას იღებს შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟო და საგადასახადო რისკების შემუშავების, განხილვისა და დანერგვის პროცესში;
 •  კოორდინაციას უწევს გადასახადების/გადასახდელების, აგრეთვე შესაბამისი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას;
 •  შემოსავლების სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობს უცხო სახელმწიფოების შესაბამის სამსახურებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
 •  შეიმუშავებს ერთობლივ ღონისძიებებს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად, სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში დასახული ამოცანების შესრულების უზრუნველსაყოფად;
 •  შემოსავლების სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში ასრულებს სამსახურის უფროსის მოვალეობას;
 •  შემოსავლების სამსახურის უფროსის დავალებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს.

 

 

საკონკურსო თემატიკა 

 •   საქართველოს კონსტიტუცია;
 •   საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 •   საქართველოს კანონი „შემოსავლების სამსახურის შესახებ";
 •   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •   საქართველოს შრომის კოდექსი;
 •   საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ";
 •   საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 •   საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
 •   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
 •   საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი";
 •  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №996 ბრძანება;
 •  „მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანება;
 •  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ “საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანება;
 •  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე" შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანება.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები

 •  საქართველოს მოქალაქე;
 •  საგადასახადო/საბაჟო მიმართულებით ან ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;
 •  საგადასახადო/საბაჟო მიმართულებით ან ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
 •  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 •  ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 •  „ORACLE“ - საინფორმაციო სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
 •  „ASYCUDA“ - ავტომატიზირებული მართვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
 •  უცხო ენის (რუსული/ინგლისური) ცოდნა.

 

პიროვნული თვისებები:

 •  გუნდის მართვა;
 •  გადაწყვეტილებების მიღება;
 •  გაძღოლა და ხელმძღვანელობა;
 •  დაგეგმვა და ორგანიზება;
 •  ინოვაციურობა;
 •  კომუნიკაცია;
 •  დროის მართვა.

 

 

თანამდებობრივი სარგო: 2750 ლარი (ხელზე ასაღები: 2200 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44375?active=1

 
შემოსავლების სამსახური
1000-ზე მეტი
сотрудник

შემოსავლების სამსახური

больше

объявлений 0

შემოსავლების სამსახური

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля