სატესტო რეჟიმი
+Подать объявление
rus
 • geo
 • eng

განცხადება ვადაგასულია

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 • 1131

Тбилиси размещено 13/06/2017 крайний срок: 22/06/2017 ვაკანტური ადგილები 1 ხელფასი 1180

+ bonus
мин. опыт 0 лет


ეს განცხადება ხელმისაწვდომია მხოლოდ грузинский ვერსიაზე, გთხოვთ იხილოთ განცხადების ტექსტი ქვემოთ. ან გამოიყენოთ საიტის Грузинская версия.

ფუნქციები

 • ადამიანური რესურსების მართვის პროცესების ანალიზი, დახვეწის მიზნით რეკომენდაციების, შესაბამისი ინსტრუქციების შემუშავება;
 • შეფასების სისტემის დანერგვის, განვითარებისა და დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა, პერსონალის შეფასების პროცედურების სრულყოფისათვის წინადადებების შემუშავება, სამუშაოს შეფასების პროცესის ორგანიზებისა და წარმართვის კოორდინაცია, მიღებული ანგარიშებისა და შეფასების ანალიზი და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;
 • სამუშაოს ანალიზის პროცესის ჩატარება და მის საფუძველზე სამუშაო აღწერილობების შემუშავების/დახვეწის/განახლების/ცვლილებების ასახვის, უზრუნველყოფა;
 • ახალი თანამშრომლებისათვის სამინისტროსა და თანამდებობაზე ადაპტაციის პროცესში ხელშეწყობა, მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ადაპტაციის წესის მიხედვით;
 • სამინისტროს თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების საჭიროების ანალიზის განხორციელება, შესაბამისი ტრენინგებისა და სასწავლო პროგრამების მოძიება და თანამშრომელთა ჩართვის უზრუნველყოფა;
 • თანამშრომლის ორგანიზაციიდან გასვლის პროცესის მართვა;
 • მოტივაციის სისტემის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით შესაბამისი წინადადებების წარდგენა და სისტემის შემუშავების პროცესის ორგანიზება;
 • კორპორატიული ფასეულობების ანალიზი და ორგანიზაციული კულტურის დანერგვის ხელშეწყობა;
 • სამინისტროს სისტემაში ადამიანური რესურსების სტაბილურობის, გადაადგილებისა და დენადობის თაობაზე სტატისტიკური მონაცემების წარმოება;
 • სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ადამიანური რესურსების მართვის ბლოკის ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მომზადებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტისათვის მიწოდების უზრუნველყოფა. ბლოკის პერიოდული მონიტორინგი, განახლება, დახვეწა;
 • სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის, ტერიტორიული ორგანოებისათვის, ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების საკითხებზე რეკომენდაციების მიცემა;
 • სხვადასხვა შინაარსის კორესპონდენციაზე მუშაობა, კომპეტენციის ფარგლებში განხილვა და შემდგომი რეაგირება;

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია ;
 • საქართველოს ორგანული კანონი „ საქართველოს შრომის კოდექსი “;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ;
 • „ საჯარო სამსახურის შესახებ “ საქართველოს კანონი ;
 • „ ზოგადი განათლების შესახებ “ საქართველოს კანონი ;
 • „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილება.
 • „ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილება ;
 • „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 10 ივნისის №67/ნ ბრძანება.

 

 

დამატებით მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება: ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი სამართლის, სოციალური მეცნიერებების ან ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით;
 • სამუშაო გამოცდილება: ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით;
 • უცხო ენის (ინგლისური/რუსული) კარგად ცოდნა;
 •  კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა: (Ms. Word, Ms. Excel Ms. PowerPoint, Outlook).

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული:  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43867

 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
1000-ზე მეტი
сотрудник

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

больше

объявлений 0

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
რეგისტრაცია

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Авторизуйтесь с Facebook
ან


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
Работа, вакансии и резюме, поиск работы, Работа в Грузии
ავტორიზაცია

Выберите тип профиля