სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში

შესახებ

   სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი თავის საქმიანობას ახორციელებს სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომლის საშტატო ნუსხასა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთებს ამტკიცებს მთავრობა. სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაციის საჯარო მოსამსახურეებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი.
   სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის და მისი ადმინისტრაციის საქმიანობა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
   იმ ტერიტორიის საზღვრები, რომელზედაც ვრცელდება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის უფლებამოსილება, სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის სტრუქტურა და საქმიანობის წესი დგინდება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +995 0439 22 18 80  

 • ელ-ფოსტა

  contact@rls.gov.ge

 • საქმიანობის სფერო

  საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი