სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

შესახებ

”საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ” კანონის თანახმად, მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინურ საქმეებს განიხილავს საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია.

 

სადისციპლინო კოლეგია დისციპლინურ საქმეს განიხილავს მიუკერძოებლად და ობიექტურად, მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის საფუძველზე.

 

სადისციპლინო კოლეგია უფლებამოსილია გამოიტანოს ერთ-ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება:

 

 დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერების შესახებ;

დისციპლინური საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ;

მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად ცნობისა და მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და სახდელის დაკისრების შესახებ;

მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად ცნობის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და მოსამართლისადმი კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის შესახებ;

მოსამართლის გამართლების შესახებ.

სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილების შესრულება სავალდებულოა.

სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილების გადასინჯვა შეიძლება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატაში მისი გასაჩივრების გზით.  

 • ტელეფონი

  (+995 32) 2988718  

 • ელ-ფოსტა

  dcj@court.ge

 • საქმიანობის სფერო

  იურისპრუდენცია; საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი