სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

შესახებ

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის უმთავრესი მიზანია სკოლაში სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლების გზით.

2008 წლიდან ცენტრი თავის საქმიანობას ორი უმთავრესი პრიორიტეტული მიმართულებით ახორციელებს:

 • მოქმედი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება;
 • კვალიფიციური კადრების მოზიდვა, მათი მომზადებისა და პროფესიაში შენარჩუნების ხელშეწყობა.

მოქმედი მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისთვის ცენტრი ატარებს გრძელვადიან და მოკლევადიან ტრენინგებს ყველა საგანსა და პროფესიულ უნარებში. ასევე ტარდება პროფესიული განვითარების ტრენინგები დირექტორებისთვის და სკოლების ადმინისტრაციებისთვის. გარდა ამისა იმართება სემინარები და კონფერენციენციები, რომლებშიც პედაგოგები აქტიურად არიან ჩართულები.
ცენტრი ასევე ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს:

 • ასწავლე საქართველოსთვის-მაღალმთიან რეგიონებში კვალიფიციური კადრების გაგზავნა;
 • ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა-ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;
 • მაძიებლობის პროგრამა-დამწყები მასწავლებლებისთვის პედაგოგის პროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა;
 • ინკლუზიური განათლება-შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განათლების ხელშერწყობა;
 • ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად-ინგლისური ენის სწავლების ხელშეწყობის მიზნით სკოლებში ინგლისურენოვანი პედაგოგების ჩამოყვანა;
 • ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის-არაქართულენოვან მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის განვითარების ხელშეწყობა;
 • მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა-სერტიფიცირებული მასწავლებლების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;
 • სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების პროგრამა (მიმდინარეობს პილოტირება)-მასწავლებლების მიერ სკოლის ბაზაზე მათი საჭიროებების დადგენა და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.


გარდა ამისა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შექმნილი აქვს მასწავლებლის, დირექტორის, პროფესიული სასწავლებლის პედაგოგის და მაძიებლის სტანდარტები, ასევე ეთიკის კოდექსები.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  2 200 220  

 • ელ-ფოსტა

  info@tpdc.ge

 • საქმიანობის სფერო

  განათლება და მეცნიერება; საჯარო სექტორი

 • კარიერის გვერდი


  teacherjobs.ge/
 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი