სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

შესახებ

  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS) 2012 წელს შეიქმნა. 

 EMIS-ის მისიას წარმოადგენს განათლების სფეროში თანამედროვე ინფორმაციულ – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, ახალი ელექტრონული მართვის სისტემებისა და ბაზების შექმნა, მათი მონიტორინგი/შეფასება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების გზით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება/გადამზადება. 

 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სტრატეგიას წარმოადგენს საგანმანათლებლო სივრცეში, თანამედროვე საინფორმაციო – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის გზით, ხელი შეუწყოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამართულ ფუნქციონირებას

   სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიზანს წარმოადგენს: 

 • საქართველოს განათლების სისტემაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის გამართვა;

 • თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათი მონიტორინგი და შეფასება;

 • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება;

 • საჯარო სკოლის დირექტორისა და სამეურვეო საბჭოს წევრების რეგისტრაციაში გატარებისა და მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების აღრიცხვის უზრუნველყოფა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში აღრიცხვა;

 • დაინტერესებულ პირთა მომზადება-გადამზადება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

 • პროფესიული პროგრამების, აგრეთვე მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო, ქართული ენისა და ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება.

სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციას წარმოადგენს:

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება;

 • თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა;

 • განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე პროცესების, მათ შორის, სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების შედეგების კვლევა;

 • განათლების სისტემის ძირითადი ინდიკატორების შემუშავება;

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +995032 2200220  

 • ელ-ფოსტა

  info@emis.ge

 • საქმიანობის სფერო

  განათლება და მეცნიერება; საჯარო სექტორი

 • კარიერის გვერდი

  emis.ge/about/jobs/
 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი