სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 1180

Batumi Published 13/06/2017 end: 22/06/2017 Vacant Positions 1 sallary 800

+ bonus
min. experience 3 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 •  სოციალური დახმარებების, სახელმწიფო გასაცემლების (სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, აკადემიური სტიპენდია, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, დახმარება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო) დანიშვნა-ცვლილების, მეურვეობა-მზრუნველობისა და დასაქმების ხელშეწყობის ფარგლებში სახელმწიფო პროგრამების მართვის პროცესის ხელმძღვანელობა კომპეტენციის ფარგლებში;
 •  ცენტრის უფროსის მოადგილე კურირებს და ზედამხედველობას უწევს ცენტრის თანამშრომელთა საქმიანობას საკურაციო სფეროების მიხედვით.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;
 • „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
 • „იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2015 წლის შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე, ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №723 დადგენილება;
 • „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილება;
 • „ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის №126 დადგენილება;
 • „სოციალური დახმარების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 10 თებერვლის №46/ნ ბრძანება;
 • „შვილად აყვანის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №50/ნ ბრძანება;
 • „მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №51/ნ ბრძანება;
 • „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №52/ნ ბრძანება;
 • საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 23 სექტემბრის №04-404/ო ბრძანებით დამტკიცებული „მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს რეგიონული საბჭოების ტიპიური დებულებისა და მათი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“;
 • „საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს №199 დადგენილება;
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის №190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულება“;
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მეხუთე წიგნი – საოჯახო სამართალი, მეორე და მესამე კარი – 1187–13053 მუხლები (გარდა 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237 და 1238 მუხლებისა).

 

დამატებით მოთხოვნები

სავალდებულო მოთხოვნები:

 •  საჯარო სამსახურში ან/და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
 •  ხელმძღვანელ თანამდებობაზე არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

 

სასურველი მოთხოვნები:

 •  შედეგზე ორიენტირებულობის და ოპერატიული მართვის უნარი;
 •  პასუხისმგებლობის გრძნობა, ორგანიზებულობა;
 •  შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნება;
 •  კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარები;
 •  ადამიანური რესურსების მართვის უნარ–ჩვევები.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43864

 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო
101-500
Employee

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

More

Announcements 0

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type