სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 759

Tbilisi Published 13/06/2017 end: 22/06/2017 Vacant Positions 1 sallary 1180

+ bonus
min. experience 0 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

თანამდებობის სრული დასახელება: სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამარათალშემოქმედების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

 

ფუნქციები

 •  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადება;
 •  ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;
 •  საქართველოს მთავრობის დადგენილებებისა და განკარგულებების, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანების პროექტების მომზადება;
 •  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, საქართველოს მთავრობის კანცელარიიდან და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურიდან შემოსული კორესპონდენციების განხილვა და სათანადო რეაგირება; სამართალშემოქმედების სამმართველოში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა და მათზე სათანადო რეაგირება;
 •  სამართალშემოქმედების სამმართველოში შემოსული ნორმატიული აქტების პროექტების შესახებ დასკვნების მომზადება;
 •  კანონპროექტებზე მუშაობა;
 •  დეპარტამენტის დებულებით, მინისტრის სამართლებრივი აქტებით და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლება-მოვალეობების შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
 •  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
 •  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
 •  საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“
 •  საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“;
 •  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილება;
 •  „საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 მარტის №54 დადგენილება;
 •  „რეგენტთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 აგვისტოს №302 დადგენილება;
 •  „ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №476 დადგენილება;
 •  „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის №244 დადგენილება;
 •  „ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის №36/ნ ბრძანება;
 • „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 28 სექტემბრის №126/ნ ბრძანება;
 •  „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებისა და საჯარო სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 15 სექტემბრის №448 ბრძანება;
 • „ექსტერნატის ფორმით მიღებული განათლების სერტიფიცირების დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №18/ნ ბრძანება;
 •  „სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 7 აპრილის №48/ნ ბრძანება;
 •  „სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის №227 ბრძანება;
 •  „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ ბრძანება;
 •  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანება;
 •  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანება;
 •  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 თებერვლის №23/ნ ბრძანება.

 

დამატებით მოთხოვნები

 •  კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა: (Ms. Word, Ms. Excel Ms. PowerPoint, Outlook);
 •  სასურველია უცხო ენების (ინგლისური, რუსული) ცოდნა.

 

დამატებითი ინფორმაცია
აუცილებელია კანდიდატმა:
 •  „განათლება" გრაფაში ატვირთოს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (წინააღმდეგ შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის მეორე ეტაპზე);
 •  შესაბამის გრაფაში მიუთითოს მინიმუმ 1 რეკომენდატორი (სახელი, გვარი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა და საკონტაქტო ინფორმაცია) და წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43866

 

 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
1000-ზე მეტი
Employee

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

More

Announcements 0

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type