სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 1143

Keda Published 13/06/2017 end: 22/06/2017 Vacant Positions 1 sallary 950

+ bonus
min. experience 4 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 •  განყოფილების საქმიანობის წარმართვა, ხელმძღვანელობა და კონტროლი;
 •  სახელმწიფო გასაცემლების, სოციალური დახმარებების, მეურვეობისა და მზრუნველობის, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის, დასაქმებისა და სხვა სახელმწიფო სოციალური პროგრამების ადმინისტრირება;
 •  სააგენტოს მოქმედი დებულების მოთხოვნების სრული დაცვით, განყოფილებაზე დაკისრებული ამოცანების, ფუნქციებისა და დავალებების შესრულება.

 

აკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი;
 • „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ" საქართველოს კანონი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მეხუთე წიგნი – საოჯახო სამართალი, მეორე და მესამე კარი – 1187–13053 მუხლები (გარდა 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237 და 1238 მუხლებისა);
 • „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება;
 • „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილება;
 • „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილება;
 • „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №262 დადგენილება;
 • „ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის №126 დადგენილება;
 • „სოციალური დახმარების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილება;
 • „სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №758 დადგენილება;
 • „საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს №199 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის №732 დადგენილება;
 • „მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანება;
 • „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანება;
 • „სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 10 თებერვლის №46/ნ ბრძანება;
 • „შვილად აყვანის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №50/ნ ბრძანება;
 • „მინდობით აღზრდის პროცედურებისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №51/ნ ბრძანება;
 • „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №52/ნ ბრძანება;
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის №190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულება“.

 

დამატებით მოთხოვნები

სავალდებულო მოთხოვნები:

 •  საჯარო სამსახურში ან/და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება;
 •  ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.
 •  სასურველი მოთხოვნები:
 •  ორგანიზებულობა, გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 •  დაგეგმვის, პრობლემების ანალიზის და ოპერატიული რეაგირების უნარი;
 •  სამუშაო სპეციფიკასა და ცვლილებებთან სწრაფი ადაპტაციის უნარი;
 •  ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის უნარი;
 •  ინოვაციურობა, ობიექტურობა, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, შედეგზე ორიენტირებულობა;
 •  კომუნიკაბელურობა;
 •  ადამიანური რესურსების მართვის უნარ–ჩვევები.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43862

 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო
101-500
Employee

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

More

Announcements 0

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type