სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

ტექნიკური პერსონალი

 • 1295

Tbilisi Published 14/07/2017 end: 28/07/2017 Vacant Positions 1 sallary 500

+ bonus
min. experience 0 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

თანამდებობის დასახელება: სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების მომზადების განყოფილების დამხმარე ტექნიკური პერსონალი

 

ფუნქციები

 •     განყოფილებას უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე დაინტერესებული პირის მიერ ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში განთავსებული განცხადების განხილვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება; 
 •     მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის/მასში ცვლილებების შეტანის თაობაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;
 •     განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების, განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების/კორექტირების თაობაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება „ქალაქ თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოსა“ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განსახილველად; 
 •     ქალაქთმშენებლობითი პარამეტრების მომატების საკითხის განხილვა;
 •     საჭიროებისამებრ, კანონით დადგენილი საფუძვლების არსებობისას, ზეპირი მოსმენით გამართულ სხდომებში მონაწილეობის მიღება; 
 •     სამსახურის მიერ გამოცემულ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების დროს, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი უფლებამოსილი პირის/ორგანოს დავალების საფუძველზე, გასაჩივრებულ აქტთან დაკავშირებით განმარტების მომზადება;
 •     შესრულებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით ყოველკვირეული, ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური სტატისტიკური მონაცემების წარმოება და მომზადება;
 •     კომპეტენციის ფარგლებში, სამუშაოსთან დაკავშირებით, სამსახურის უფროსის/ სფეროს კურატორი მოადგილის/განყოფილების უფროსის მითითებით სხვა დამატებითი დავალებების შესრულება;
 •     სამსახურის დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობების განხორციელება.

 

 


საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 •  საქართველოს კანონი  „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“;
 •  საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;
 •  „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება;
 • „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილება;
 • „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20–105 დადგენილება;
 •  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-104 დადგენილება;
 • „ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვარის №59 დადგენილება.

 

 


დამატებითი მოთხოვნები

 •     ინფორმაციის შეგროვების უნარი;
 •     პრობლემების ანალიზის უნარი;
 •     პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვის უნარი;
 •     დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
 •     გუნდურად მუშაობის უნარი;
 •     დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 •     სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
 •     შედეგებზე ორიენტირებულობის უნარი.
   

თანამდებობრივი სარგო:625 ლარი (ხელზე ასაღები: 500 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44184?active=1

 
თბილისის არქიტექტურის სამსახური
51-100
Employee

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

More

Announcements 0

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type