სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
  • geo
  • rus

განცხადება ვადაგასულია

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს ხელმძღვანელი

  • 692

Tbilisi Published 03/10/2017 end: 16/10/2017 Vacant Positions 1 sallary 1660

+ bonus
min. experience 2 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

  • სამმართველოს საქმიანობის დაგეგმვა და მართვა;
  • სამმართველოს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საქმიანობის დაგეგმვა;
  • სამმართველოში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და შესაბამისი რეაგირება - თანამშრომელთა შორის გადანაწილება ან უშუალოდ შესრულება;
  • კონკრეტულ შესასრულებელ დავალებასთან დაკავშირებით თანამშრომელთათვის მითითების მიცემა;
  • სამმართველოს თანამშრომელთა მიერ დავალებების სრულყოფილად და დროულად შესრულების კონტროლი;
  • სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში უშუალო მონაწილეობის მიღება;
  • საიდუმლო შესყიდვების წარმოების პროცესში უშუალო მონაწილეობის მიღება;
  • ხელმძღვანელის დავალებით დამატებითი ფუნქციების შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა

  •  საქართველოს კონსტიტუციის პირველი თავი,
  • საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“ I და IV თავები,
  • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“,
  • წლიური საბიუჯეტო კანონი,
  • საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წლოვანების ან/და გარანტიის პირობების დადგენის შესახებ, რომელთა ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა შესაძლებელია გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით“,
  • საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტის – „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“,
  • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანების „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ IV და V თავები,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება „სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანება „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანება „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 23 ივნისის №15 ბრძანება „სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის და საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასურის ოდენობებისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 28 ივლისის №11 ბრძანება „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“,
  • საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ივლისის №321 დადგენილება ,,სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხისა და შესყიდვების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანების „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის №2 ბრძანება „თეთრი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“,
  • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №19 ბრძანება „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“,
  • საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის №168 დადგენილება ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“
  • (ნორმატიული აქტების ცოდნის დონე შემოწმდება გასაუბრების ეტაპზე).


 

დამატებითი მოთხოვნები

  • საგანმანათლებლო ხარისხი: უმაღლესი განათლება;
  • სამუშაო გამოცდილება: სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება (უპირატესობა ენიჭება საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილებას);
  • საოფისე კომპიუტერული პროგრამის Microsoft office word,Microsoft office Excel,Microsoft office Outlook სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

 

შემდეგი უნარ-ჩვევები:

  • მართვის უნარი
  • გუნდური მუშაობის უნარი 
  • კრიტიკული აზროვნების უნარი
  • ადაპტაციის უნარი
  • არგუმენტაციის უნარი
  • ანალიზის უნარი
  • დროის მართვის უნარი
  • შემოქმედებითობის უნარი
  • ორგანიზების უნარი
  • დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
  • მონაცემთა ანალიზის უნარი
  • ინფორმაციის შეგროვების უნარი
  • მიზანდასახულობა
  • დეტალებზე ორიენტირებულობა

 

თანამდებობრივი სარგო: 1660 ლარი (ხელზე ასაღები: 1328 ლარი)

 

ვაკანსიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45249?active=1

 

შენიშვნა: ეს არის საჯარო სექტორის ვაკანსია, ამიტომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პირველ რიგში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ  http://www.hr.gov.ge -ზე და შეავსოთ თქვენი რეზიუმე.  ამის შემგედ  hr.gov.ge  -ზე  გახსენით თქვენთვის სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს  "გააკეთე განაცხადი ვაკანსიაზე".

 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
101-500
Employee

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

More

Announcements 0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

work, vacancies, jobs,  job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs,  job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type