სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის აპარატის უფროსი

 • 665

Tbilisi Published 22/09/2017 end: 04/10/2017 Vacant Positions 1 sallary 1440

+ bonus
min. experience 5 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 •  გეგმავს და აკონტროლებს აპარატის თანამშრომლების საქმიანობას;
 • ანაწილებს დავალებებს აპარატის თანამშრომელთა შორის, აძლევს მათ მითითებებსა და განკარგულებებს;
 •  ზედამხედველობასა და კონტროლს უწევს აპარატის თანამშრომელთა სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას; 
 • პასუხისმგებელია აპარატის წინაშე დასმული ამოცანების შესრულებაზე; 
 •  უზრუნველყოფს აპარატის თანამშრომელთა კოორდინირებულ მუშაობას;
 •  ახორციელებს ცენტრალური აპარატის მიერ შესასრულებელი დოკუმენტების კონტროლს და ხელმძღვანელობისთვის შესაბამისი ინფორმაციის პერიოდულად წარდგენას;
 •  ახორციელებს ფონდის საქმისწარმოებისთვის საჭირო ბეჭდებისა და შტამპების გამოყენების კონტროლს;
 •  ახორციელებს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში შესრულებული დოკუმენტების ადრესატისათვის გადაცემა/გაგზავნისას დოკუმენტზე სველი (დედანი) ხელმოწერის დაფიქსირებას (სამსახურებრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე);
 •  უზრუნველყოფს, მოთხოვნის შესაბამისად, ელექტრონული და მატერიალური დოკუმენტების ასლის დამოწმებას;
 •  უზრუნველყოფს მივლინების მოწმობის ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებას;
 •  თავისი კომპეტენცის ფარგლებში ვიზირებას უწევს დოკუმენტაციას.


საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 • საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“;
 • საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი (კონკურსის ჩატარების ნაწილში)
 • საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის N220 ბრძანება „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“;
 • საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისი # 414 ბრძანებულება "საქმისწარმოების ერთიანი წესების" დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ;
 • საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის N146 დადგენილებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულება;
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 25 აგვისტოს N 231/ნ ბრძანება „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 10 თებერვლის N 46/ნ ბრძანება „სახელმწიფო პენსიის/საპენსიო პაკეტისა და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 20 თებერვლის N 87/ნ ბრძანება „დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“.
 • საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილება „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“.
 •  
   

დამატებითი მოთხოვნები

 •  მაგისტრის ხარისხი (იურისტის ან ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით);
 •  მუშაობის არანაკლები 5 წლის (მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციაზე 3 წლის, სახელმწიფო სამსახურში და შესაბამის სფეროში 2 წლის) მუშაობის გამოცდილება; სასურველია საქმისწარმოების/კადრების მართვის კუთხით მუშაობის გამოცდილება;
 •  დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება;
 •  მართვის და გუნდური მუშაობის უნარი;
 •  კრიტიკულ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 •  კომუნიკაბელურობა;
 •  საქმიანობასთან დაკავშირებით სამართლებრივი აქტების ცოდნა;
 •  ორგანიზებულობა;
 •  წერითი და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 •  კომპიუტერის – საოფისე პროგრამების ცოდნა.

 

 

თანამდებობრივი სარგო: 1800 ლარი (ხელზე ასაღები: 1440 ლარი)

 

ვაკანსიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/45093?active=1

 

შენიშვნა: ეს არის საჯარო სექტორის ვაკანსია, ამიტომ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პირველ რიგში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ  http://www.hr.gov.ge -ზე და შეავსოთ თქვენი რეზიუმე.  ამის შემგედ  hr.gov.ge  -ზე  გახსენით თქვენთვის სასურველი ვაკანსია და დააჭირეთ ღილაკს  "გააკეთე განაცხადი ვაკანსიაზე".

 

 

 
ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
51-100
Employee

ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

More

Announcements 0

ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type