სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

ადმინისტრატორი

 • 1006

Tbilisi Published 08/09/2017 end: 21/09/2017 Vacant Positions 1 sallary 880

+ bonus
min. experience 2 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • დოკუმენტების აღრიცხვის/შენახვის, ელექტრონულ დამუშავების ან/და რეგისტრაციის, დაგზავნის, მათ შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება და დასრულებული დოკუმენტაციის არქივისათვის გადაცემა/დაარქივება; 
 • კორესპოდენციის და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის (Eflow) ოპერირება;
 • სკოლის ოფიციალური ბეჭდის გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში სკოლაში საქმიანობის დამადასტურებელი ცნობების მომზადება;
 • პერსონალის საინფორმაციო ბაზის განახლება, პირადი საქმის მასალების და შრომის წიგნაკების წარმოება, მათი შენახვა-დაცვა, დადგენილი წესის შესაბამისად;
 • პერსონალის მიერ წარმოდგენილი საავადმყოფო ფურცლების ვადებისა და მის შესაბამისობის კონტროლი საქართველოს შრომის კოდექსის მოთხოვნებთან;
 • კომპეტენციის ფარგლებში კონსულტაციის გაწევა და ინფორმაციის მიწოდება სკოლის პერსონალის ჯანმრთელობის დაზღვევის საკითხებთან დაკავშირებით, დაზღვეულ პირთა რაოდენობისა და შემადგენლობის სიზუსტეზე პასუხისმგებლობა;
 • პერსონალის დანიშვნის, სამსახურებრივი გადაადგილების, გათავისუფლების, შვებულების, მივლინების, წახალისების, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების და სხვა სამართლებრივი ადმინისტრაციული აქტების პროექტების მომზადება/ უზრუნველყოფა;
 • კანონმდებლობის შესაბამისად, პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების მიერ ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და ჩაბარების ორგანიზება;
 • სკოლაში სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლის კოორდინაციის გაწევა;
 • ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამართულ კონკურსთან და მოსამსახურეთა ატესტაციასთან დაკავშირებულ პროცესების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განხორციელება;
 • კონკურსის წესით დასანიშნი პერსონალის შესახებ ბრძანების პროექტების, დასაქმების ელექტრონული ვებ-გვერდებზე და პრესაში გამოქვეყნებისათვის ინფორმაციის მომზადება, შემოსული განცხადებების (CV) შესწავლა, შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით დახარისხება და სახელობითი სიების საკონკურსო კომისიისთვის მიწოდება, კონკურსის შედეგების შესახებ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება;
 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 • სკოლის საქმიანობის სამართლებრივი მხარდაჭერა და დოკუმენტბრუნვის წარმოება;
 • შრომითი ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება; 
 • კომპეტენციის ფარგლებში სკოლის სტრუქტურული ერთეულების მიერ შემუშავებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტებისა და სხვა დოკუმენტების (პროექტების) შემოწმება/ვიზირება;
 • საქმიანობის შესახებ ანგარიშის ყოველთვიურად წარდგენა, აგრეთვე ნებისმიერ დროს სკოლის ხელმძღვანელობის მოთხოვნით;
 • სკოლის პერსონალის შესახებ მიმდინარე და ჯამურ სტატისტიკურ ანგარიშების დამუშავება და მომზადება შესაბამისი სტრუქტურებში წარსადგენად დადგენილი ფორმებისა და წესის შესაბამისად;
 • სკოლის ნომენკლატურულ დოკუმენტაციის წარმოება;
 • ხელმძღვანელობისგან მიღებულ სხვა დავალებების შესრულება.


საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია (ზოგადი ცოდნა);
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული  კონკურსის ჩატარების წესის  შესახებ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის  204 დადგენილება;
 • ,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის 220 ბრძანება“;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2016 წლის 28 ივნისის N42 ბრძანება.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება:
 1. სამართალის მიმართულებით;
 2. სოციალური მეცნიერებების მიმართულებებით;
 3. ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით;
 4. ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 5. განათლების მიმართულებით;
 6. მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობების მიმართულებით;
 • მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მიმართულებით (საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად). 
 • ინგლისური ენის ცოდნა.
 • კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამების ცოდნა.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1100 ლარი (ხელზე ასაღები: 880 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44915?active=1

 
სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
51-100
Employee

სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

More

Announcements 0

სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type