სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

ტყის რესურსების კონტროლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტორი​

 • 915

Tbilisi Published 18/08/2017 end: 01/09/2017 Vacant Positions 2 sallary 800

+ bonus
min. experience 2 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

პოზიციის დასახელება: ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის ტყის რესურსების კონტროლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინსპექტორი

 

ფუნქციები

 • ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ან/და გენერალური ლიცენზიების პირობების შესრულების კონტროლი;
 • არამერქნულ მცენარეთა სარგებლობის მიზნით გაცემული შესაბამისი ლიცენზიის პირობების კონტროლი და ზედამხედველობა; 
 • საჭიროების შემთხვევაში გამოყოფილი ან/და გამოსაყოფი ტყეკაფების ინსპექტირება, აგრეთვე ტყეკაფებში ტყის კანონმდებლობის დაცვის მდგომარეობის შემოწმება;
 • ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების კონტროლი;
 • უკანონო ტყითსარგებლობით გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრა (გამოანგარიშება);
 • დადგენილი წესით ინსპექტირების აქტის შედგენა, ხოლო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევების გამოვლენისას - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესაბამისი რეაგირების გატარება;
 • რეგულირების ობიექტზე დადგენილი წესის შესაბამისად ადმინისტრაციული მიწერილობის წარდგენა;
 • ტყითსარგებლობის კონტროლის სფეროში დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლებისათვის მეთოდური დახმარების გაწევა;
 • ტყითსარგებლობის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებებში, ასევე სახელმძღვანელო დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ან/და გენერალური ლიცენზიანტების მიერ წარმოდგენილი წლიური ანგარიშების ტერიტორიულ ორგანოებში გადაგზავნა და განხილვის საერთო კოორდინაცია;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ხე-ტყის პირველადი გადამამუშავებელი სახერხი საამქროების კონტროლი;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ტყითსარგებლობის გეგმების პროექტების განხილვაში მონაწილეობის მიღება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში განცხადებების, საჩივრების, წერილების განხილვის უზრუნველყოფა ან/და განხილვაში მონაწილეობა;
 • ხელმძღვანელის მიერ, კომპეტენციის ფარგლებში გაცემული დამატებითი დავალებების შესრულება და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით სხვა უფლებამოსილებებს განხორციელება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი“;
 • საქართველოს კანონი „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“;
 • „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 თებერვლის №61 დადგენილება;
 • საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს №132 დადგენილება „ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;
 • საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 6 თებერვლის №21 დადგენილება „ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების თაობაზე დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე - ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე - ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილება;
 • „ტექნიკური რეგლამენტის – „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №54 დადგენილება;
 • საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №572 დადგენილება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის №26 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“;
 • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 30 ივნისის №204 ბრძანება „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოების დებულებების დამტკიცების შესახებ“.  

 

დამატებითი მოთხოვნები
 სავალდებულო მოთხოვნა: 

 1. უმაღლესი სატყეო განათლება;
 2. სატყეო სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1000 ლარი (ხელზე ასაღები: 800 ლარი) 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44648?active=1

 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
51-100
Employee

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

More

Announcements 0

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type