სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

შესყიდვების სამსახურის უფროსი

 • 1364

Tbilisi Published 09/08/2017 end: 22/08/2017 Vacant Positions 1 sallary 2640

+ bonus
min. experience 5 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელობა და სამსახურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის სტრატეგიული და წლიური სამოქმედო გეგმის შემუშავება და სამსახურის საქმიანობის შესახებ ხელმძღვანელობისთვის პერიოდული ანგარიშების წარდგენა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის საქმიანობის ანალიზი, სამსახურის საქმიანობის გასაუმჯობესებლად გზების ძიება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდისკენ მიმართული ღონისძიებების ინიცირება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის თანამშრომლებს შორის ფუნქციებისა და დავალებების განაწილება;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების ზედამხედველობა, მათ მიერ იუსტიციის სახლის შინაგანაწესით, სამუშაო აღწერილობითა და სხვა სპეციალური მარეგულირებელი დოკუმენტებით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულების მონიტორინგი;
 • სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელების მონიტორინგი და კონტროლი; 
 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის პროექტის მომზადება და კორექტირება დადგენილი წესის შესაბამისად; 
 • სატენდერო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა; 
 • შესყიდვის მონაწილე მხარეებთან ურთიერთობა, მოლაპარაკებების წარმართვა, მათთვის საჭირო ინფორმაციის, დოკუმენტაციის მომზადება და მიწოდება; 
 • განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების ანალიზი; 
 • განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიშგება, სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობით დადგენილი წესისა და ვადების დაცვით; 
 • სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული ბრძანებების პროექტების მომზადება;
 • შესრულებული სამუშაოს შესახებ ყოველკვარტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა;
 • სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადამიანური რესურსის განსაზღვრა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურისათვის ინფორმაციის მიწოდება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსული კორესპონდენციის განხილვა, სწრაფი და ოპერატიული რეაგირება; 
 • დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში კორესპონდენციის წარმოება, გაცნობა, შესაბამისი რეაგირება და დავალებების გაცემა;
 • უშუალო ხელმძღვანელის მიერ გაცემული სხვა დავალებების შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა
აუცილებელია შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;
 • საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 • შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 22 მაისის №7 ბრძანებით დამტკიცებული „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესი და პირობები“ ;
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანებით დამტკიცებული „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესი”;
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 25 ივლისის №85 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის სახლის დებულების დამტკიცების შესახებ“.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • აუცილებელია მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით შემსყიდველ ორგანიზაციაში მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • ინგლისური ან სხვა უცხო ენის კარგად ცოდნა (B2 დონე).

პიროვნული თვისებები და უნარ-ჩვევები:

 • მართვისა და ხელმძღვანელობის უნარი;
 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი;
 • კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • ინფორმაციის/მონაცემთა ანალიზის უნარი;
 • პრობლემების ანალიზის უნარი;
 • სიზუსტესა და დეტალებზე ორიენტირების უნარი;
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • გუნდურად მუშაობის უნარი; 
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.

 

თანამდებობრივი სარგო: 3300 ლარი (ხელზე ასაღები: 2640 ლარი) 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44556?active=1

 
იუსტიციის სახლი
5001 და მეტი
Employee

იუსტიციის სახლი

More

Announcements 0

იუსტიციის სახლი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type