სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

 • 1115

Marneuli Published 08/08/2017 end: 21/08/2017 Vacant Positions 1 sallary 680

+ bonus
min. experience 1 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

დამსაქმებელი: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 

პოზიციის დასახელება: ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

 

ფუნქციები

 • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი, სათანადო დასკვნების და რეკომენდაციების შემუშავება;
 • წინადადებების საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საწარმოების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე;
 • მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვა;
 • მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ზედამხედველობა;
 • შემოსული კორესპონდენციის დამუშავება, რეგისტრაცია, დაარქივება;
 • ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაში მონაწილეობის მიღება/ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების ორგანიზება;
 • გაწეული სამუშაოების შესახებ ანგარიშების მომზადება;
 • მუნიციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა სასამართლოში;
 • მუნიციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;
 • სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებისა და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივი გამართულობის უზრუნველყოფა, მათი შესაბამისობის კონტროლი მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან;
 • ადმინისტრაციული წარმოების მხარის ჩართულობის უზრუნველყოფა და სამსახურის დებულებით გათვალისწინებული სხვა სამართლებრივი ღონისძიებების განხორციელება;
 • გამგებლის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტით შექმნილი სამუშაო ჯგუფებისა და კომისიების მუშაობის ხელშეწყობა;
 • მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება;
 • უშუალო ხელმძღვანელის მიერ დაკისრებული დავალებების შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ”;
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”;
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I, II, III და IV თავები);
 •  საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ";
 • „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საპრივატიზებო საფასურის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის,  ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8  დეკემბრის №669 დადგენილება;
 • „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ" მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №18    დადგენილება;
 • „მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“    მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №23 დადგენილება.

 

დამატებითი მოთხოვნები
 კომპეტენციები:

 • გუნდური მუშაობა;
 • დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • საკუთარი საქმის დაგეგმვის უნარი;
 • დროის ეფექტიანი მართვა;
 • ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 850 ლარი (ხელზე ასაღები: 680 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44388?active=1

 
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
101-500
Employee

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

More

Announcements 0

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type