სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბორჯომის სატყეო უბნის უფროსი

 • 1068

Akhaltsikhe Published 07/08/2017 end: 18/08/2017 Vacant Positions 1 sallary 720

+ bonus
min. experience 3 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • საქმიანობის განხორციელება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ - ტერიტორიულ საზღვრებში არსებულ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე;
 • დაქვემდებარებული სპეციალისტების (ტყის მცველების) საქმიანობის ხელმძღვანელობა, მათთვის მითითებებისა და დავალებების მიცემა;
 • დაკისრებულ ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა;
 • გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა სატყეო სამსახურის უფროსისთვის;
 • სატყეო უბნის ტერიტორიაზე უკანონო სარგებლობის ფაქტების გამოვლენა და აღკვეთა;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით სატყეო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენა;
 • საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით მინიჭებულ უფლებამოსილებათა საფუძველზე ადმინისტრაციული დაკავების, პირადი გასინჯვის განხორციელება, უკანონოდ მოპოვებული ბუნებრივი რესურსების, ასევე სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღებისა და საშუალებების, შესაბამისი ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა, ასევე კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში სატრანსპორტო საშუალების, ობიექტის, დანადგარის, აგრეგატის და/ან თევზსაჭერი მოწყობილობის დალუქვა;
 • ტყისა და მერქნული რესურსებით სარგებლობის ორგანიზება;
 • საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხე - ტყის წარმოშობის დოკუმენტების გაცემა ან/და მრგვალი ხე - ტყის (მორის) სპეციალური ფირნიშებით მარკირება;
 • სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლება-მოვალეობები.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს დებულების  დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 26 დეკემბრის №50 ბრძანება;
 •  საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი";
 • „ტყის ფონდის მართვის შესახებ” საქართველოს კანონი;
 • „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ საქართველოს კანონი;
 • „გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონი;
 •  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №54 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის  (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ;
 •  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის №46 დადგენილება „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”;
 •  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (სატყეო სფეროს მიკუთვნებული ადმ. მუხლები - სატყეო სფეროს მიკუთვნებული ადმ. მუხლები: 48-ე, 49-ე, 51-ე, 512, 515, 53-ე, 532, 63-ე, 64-ე, 65-ე, 66-ე (გარდა ტყითსარგებლობის გენერალური ლიცენზიის, ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის პირობების დარღვევისა), 661 და 67-ე მუხლები, 68-ე და 71-ე მუხლების პირველი ნაწილები, 721, 73-ე, 74-ე, 75-ე, 76-ე, 84-ე, 841 მუხლები, 86-ე  მუხლის პირველი, მე-3, მე-7, მე-8 და მე-9 ნაწილები).

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელების პროცესის ცოდნა;
 • მართვის მოწმობა;
 • სასურველია სატყეო სფეროში მუშაობის გამოცდილება.
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი და გამოცდილება; 
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 900 ლარი (ხელზე ასაღები: 720 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44493?active=1

 

 
ეროვნული სატყეო სააგენტო
1000-ზე მეტი
Employee

ეროვნული სატყეო სააგენტო

More

Announcements 0

ეროვნული სატყეო სააგენტო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type