სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს სპეციალისტი

 • 1385

Tbilisi Published 04/08/2017 end: 17/08/2017 Vacant Positions 2 sallary 708

+ bonus
min. experience 0 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 •  თანამშრომელთა შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ხასიათის აქტების პროექტების მომზადება და აღნიშნული აქტებიდან ამონაწერის მომზადება;
 •  სამუშაოს აღწერათა პროექტების მომზადება;
 •  დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა ტიპის სწავლებათა ორგანიზაციული მხარდაჭერა, ტრენინგ–საჭიროებათა გამოვლენისათვის შესაბამის ფორმათა/კითხვართა წარმოება და ანალიზი;
 •  კადრების შესარჩევ კონკურსებში მონაწილე კანდიდატთა განცხადებების განხილვა, მათი მონაცემების საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;
 •  კადრების შესარჩევი კონკურსების ორგანიზება, კანდიდატთა ინფორმირება კონკურსის ეტაპების შესახებ, საკონკურსო მასალებისა და ფორმების წარმოება;
 •  სტაჟირების ორგანიზება;
 •  შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებით, თანამშრომელთა კონსულტირება;
 •  შეფასების სისტემის ჩამოყალიბებისა და დანერგვის მიზნით, თანამშრომელთა შეფასების ფორმების წარმოება და ანალიზი;
 •  თანამშრომელთა სამუშაო დროის გამოყენების აღრიცხვის ტაბელის წარმოება, სამუშაო გრაფიკების აღრიცხვა;
 •  სხვადასხვა ტიპის საკადრო მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება;
 •  პირადი საქმეების წარმოება (ელექტრონული და მატერიალური სახით);
 •  შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ფორმების (საავადმყოფო ფურცლები, „შემოვლის ფურცლები“, შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებული სხვა ფორმები) წარმოება/აღრიცხვა;
 •  შრომის წიგნაკების წარმოება;
 •  წინასახელშეკრულებო შრომითი ურთიერთობის პერიოდში კანდიდატთათვის და დასაქმებული პირებისათვის შინაგანაწესის გაცნობა;
 •  თანამშრომელთა მოთხოვნის შესაბამისად, სამუშაო ადგილისა და ხელფასის შესახებ ცნობების მომზადება;
 •  თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა;
 •  თანამშრომელთა გუნდური მუშაობის და თანამშრომელთა შორის არაფორმალური ურთიერთობების განვითარებისათვის ღონისძიებების ორგანიზება;
 •  სამსახურებრივი კორესპონდენციის განხილვა/რეაგირება/მომზადება;
 •  გაწეული საქმიანობის შესახებ წინასწარ განსაზღვრულ ელექტრონულ სივრცეში ყოველთვიური ანგარიშის განთავსება;
 •  სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის პირველი მოადგილის/სამმართველოს უფროსის დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

 

 

საკონკურსო თემატიკა

 •   საქართველოს კონსტიტუცია;
 •   საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“;
 •   საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 •   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 •   საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი“;
 •    საქართველოს სახალხო დამცველის 2009 წლის 30 ოქტომბრის №45 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული „საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დებულება“ (იხ. www.ombudsman.ge).

 

 

დამატებითი მოთხოვნები

 •  კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
 •  სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა.

 

პიროვნული მახასიათებლები:

 •  გუნდური მუშაობის უნარი;
 •  დეტალებზე ორიენტირება;
 •  კომუნიკაციის უნარი; 
 •  ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;
 •  დროის ეფექტიანი მართვის უნარი;
 •  წერილობითი/ზეპირი კომუნიკაციის მაღალი დონის უნარ–ჩვევები; 
 •  კონსულტირების უნარი;
 •  ინტერვიუს ჩატარების უნარი;
 •  სამუშაოს ანალიზის უნარი;
 •  საკანონმდებლო ტექნიკის გამოყენების უნარი.

 

თანამდებობრივი სარგო: 885 ლარი (ხელზე ასაღები: 708 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44435?active=1

 
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
101-500
Employee

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

More

Announcements 0

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type