სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

თბილისის საქალაქო სამსახურის ინსპექტორი

 • 961

Tbilisi Published 31/07/2017 end: 31/07/2017 Vacant Positions 1 sallary 720

+ bonus
min. experience 0 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • მონაწილეობას იღებს სამმართველოს მუშაობაში, მათ შორის იხილავს ყოველდღიურად შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციას და ამზადებს შესაბამისი დოკუმენტების პროექტებს;
 • ახორციელებს სურსათის ბიზნესოპერატორების ინსპექტირებას;
 • ახორციელებს სურსათის ეტიკეტირების შემოწმებას; 
 • ახორციელებს ნიმუშების აღებას ლაბორატორიული გამოცდისათვის;
 • ამზადებს დასკვნებს ლაბორატორიული გამოცდის შედეგების საფუძველზე;
 • ახორცილებს საჭირო დოკუმენტების ან სხვა მონაცემების გამოთხოვას, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას სურსათის შესახებ, მათი ასლების გადაღებას და 
 • ამონაწერების გაკეთებას;
 • ამზადებს სურსათის განადგურების თაობაზე ბრძანების პროექტს და მონაწილეობას იღებს სურსათის განადგურებაზე ზედამხედველობაში;
 • მონაწილეობას იღებს სურსათით გამოწვეული დაავადებების გამოვლენის შემთხვევის შესახებ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან ურთიერთინფორმირებულობაში;
 • ადგენს კანონით დადგენილი წესით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში;
 • ახორციელებს რეგიონალური სამმართველოს უფროსის და უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს;
 • ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებებს.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია I და II თავები;
 •  საქართველოს შრომის კოდექსი;
 •  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I-IV, VI თავები);         
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის  2011 წლის 14 იანვრის №2-3 ბრძანება;
 •  სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი;
 • „ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეციალური წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მარტის №90 დადგენილება;
 •  ტექნიკური რეგლამენტების − „სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის ზოგადი წესისა“ და „სურსათის/ცხოველის საკვების ჰიგიენის გამარტივებული წესის“  დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილება;
 • „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16  ოქტომბრის №533 დადგენილება;
 • „ტექნიკური რეგლამენტის − საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2016  წლის 9 მარტის №118 დადგენილება;
 • „რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 აპრილის №152 დადგენილება;
 • „სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 2015 წლის 10 ნოემბრის №581 დადგენილება;
 • „სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 ნოემბრის №567 დადგენილება;
 • „ცხოველური  წარმოშობის სურსათის  სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 12 თებერვალი №55 დადგენილება; 
 • „ტექნიკური  რეგლამენტის „სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31  დეკემბრის №441 დადგენილება.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება: აგრონომიის, ვეტერინარიის, სასურსათო ტექნოლოგიის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ბიოლოგის ან/და ქიმიის დარგებში;
 • სამუშაო გამოცდილება: აგრონომიის, ვეტერინარიის, სასურსათო ტექნოლოგიის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ბიოლოგის ან/და ქიმიის დარგებში, მათ შორის ადმინისტრაციულ ორგანოში;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word Outlook) ცოდნა;
 • ინგლისური ან რუსული ენის ცოდნა.

 

თანამდებობრივი სარგო: 900 ლარი (ხელზე ასაღები: 720 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44396?active=1

 
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
1-10
Employee

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

More

Announcements 0

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type