სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვის და სამეურნეო სამმართველოს უფროსი

 • 1091

Tbilisi Published 31/07/2017 end: 11/08/2017 Vacant Positions 1 sallary 1200

+ bonus
min. experience 2 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • სამმართველოს უფლებამოსილების ფარგლებში წარმართავს სამმართველოს საქმიანობას;
 • ორგანიზებას უწევს სამმართველოს მუშაობას, ანაწილებს ფუნქციებს თანამშრომლებს შორის და პასუხისმგებელია სამმართველოს მუშაობაზე;
 • ახორციელებს ზედამხედველობას სამმართველოს თანამშრომელთა მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებაზე;
 • ანაწილებს სამმართველოში შემოსულ კორესპონდენციებს თანამშრომელთა შორის და აკონტროლებს მათ შესრულებას;
 • ეცნობა და ვიზირებას უკეთებს სამმართველოში მომზადებულ დოკუმენტებს;
 • კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის დავალებათა დროულ, კვალიფიციურ და ეფექტურ შესრულებას;
 • თვეში ერთხელ წარუდგენს ანგარიშს დეპარტამენტის უფროსს სამმართველოს მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე;
 • წარუდგენს წინადადებებს დეპარტამენტის უფროსს სამმართველოს თანამშრომელთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის ან/და წახალისების შესახებ;
 • ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ცალკეულ დავალებებს;
 • ხელმძღვანელობს და უზრუნველყოფს სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად უძრავი და მოძრავი ქონების მიღებას, დასაწყობებას და გადაცემასთან დაკავშირებული პროცედურათა განხორციელებას, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებასა და გაფორმებას; 
 • მონაწილეობას იღებს ფულადი სახსრების, მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის ჩატარებაში.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია I და II თავები;
 • საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (I-IV, VI თავები);
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 • „საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, სახელმწიფო ბიუჯეტის  დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების  ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერისა და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის შესახებ“  დებულების დამტკიცების თაობაზე 2010 წლის 22 მარტის საქართველოს მთავრობის №82 დადგენილება;
 • „სახელმწიფო, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის   სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ მიმართვის წარდგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის      დამტკიცების თაობაზე“ 2010 წლის 1 ოქტომბრის საქართველოს მთავრობის №302 დადგენილება;
 • „სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2011 წლის 14 იანვრის №2-3 ბრძანება.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 • ქონების მართვის ან/და სამეურნეო მიმართულებით მენეჯერულ პოზიციაზე ადმინისტრაციულ ორგანოში 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word Outlook) ცოდნა;
 • სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა.

 

თანამდებობრივი სარგო: 1500 ლარი (ხელზე ასაღები: 1200 ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44394?active=1

 
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო
1-10
Employee

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

More

Announcements 0

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type