სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 676

Dusheti Published 22/06/2017 end: 25/06/2017 Vacant Positions 2 sallary 480

+ bonus
min. experience 0 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

თანამდებობის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

 

დამსაქმებელი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

 

ფუნქციები

 •   დახმარებას უწევს გამგებლის წარმომადგენელს ჭოპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაში;
 •  მონაწილეობს აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ წინადადებების შემუშავებაში;
 •  მონაწილეობს ჭოპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვების პროცესში; 
 •  მონაწილეობს ამ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მოსახლეობის გამოკითხვასა და სახალხო განხილვების ჩატარების პროცესში; 
 •  მონაწილეობს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში; 
 •  ამზადებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ღონისძიებების შესახებ;
 •  გამგებლის წარმომადგენელთან ერთად აგროვებს და აანალიზებს მოსახლეობის შენიშვნებსა და წინადადებებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით; 
 •  მონაწილეობს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მონიტორინგში;
 •  მონაწილეობს ადმინისტრაციულ ერთეულში ინვესტირების მიმართულებების და მიზნობრივი პროგრამების თაობაზე წინადადებათა შემუშავებაში;
 •  გამგებლის წარმომადგენელთან ერთად შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და მისი განკარგვის საკითხებზე;
 •  მონაწილეობს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და დაცვის პროცესში; 
 •  მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვაში, ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა პროექტების მომზადებაში და მათი განხორციელებისა და დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებებში;
 •  მონაწილეობს სატრანსპორტო სისტემისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებაში; 
 •  გამგებლის წარმომადგენელთან ერთად ამზადებს წინადადებებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსახლეობის მომსახურებაზე; 
 •  მონაწილეობს ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების, სანიაღვრე მეურნეობის, ადგილობრივი გზების, ტროტუარების, მოედნების მოვლა-პატრონობაში; 
 •  მონაწილეობს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, სამხედრო სასწავლო შეკრებების ჩატარების, დაწყებითი სამხედრო სწავლების, სამხედრო-პატრიოტული აღზრდის და სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზების პროცესში.

 

საკონკურსო თემატიკა
 

 •  საქართველოს კონსტიტუცია;
 •  ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ";
 •  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი";
 •  საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი";
 •  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ";
 •  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №25 დადგენილება „დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების თაობაზე";
 •  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №26 დადგენილება „დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების – გამგეობის სამსახურების დებულებების დამტკიცების თაობაზე".

 

დამატებით მოთხოვნები

 •   საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა;
 •  ქართულ ენაზე გამართული ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.

 

პიროვნული თვისებები და უნარ-ჩვევები:

 •  გუნდური მუშაობის უნარი;
 •  კომუნიკაბელურობა;
 •  ექსტრემალურ სიტუაციებში გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;
 •  საქმიანობის შედეგზე ორიენტირებულობა.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43949

 
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
51-100
Employee

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

More

Announcements 0

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type