სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

იურიდიული სამსახურის დავების სამმართველოს კოორდინატორი

 • 1335

Tbilisi Published 24/07/2017 end: 04/08/2017 Vacant Positions 1 sallary 1056

+ bonus
min. experience 1 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 1.  სასამართლოში და სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში, მინდობილობის საფუძველზე, ცენტრის წარმომადგენლობა და ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;
 2.  კომპეტენციის ფარგლებში, კონსულტაციების გაწევა დაინტერესებული პირებისათვის სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით;
 3.  კომპეტენციის ფარგლებში, სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულების, აგრეთვე მოქალაქეთა განცხადებებისა და წერილების განხილვა ცენტრის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე და მათზე პასუხის გაცემა;
 4.  დაკავებული თანამდებობის შესაბამისად, იურიდიული სამსახურის შიდა დებულებით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულება;
 5.  ხელმძღვანელის სხვა დავალებების შესრულება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.

 


საკონკურსო თემატიკა

 1.   საქართველოს კონსტიტუცია;
 2.   საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი’’;
 3.   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 4.   საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
 5.   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
 6.   საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
 7.   საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ”;
 8.   საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ”;
 9.   საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”;
 10.   საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ’’;
 11.   საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ”;
 12.   საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ’’;
 13.   საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ”;
 14.   „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №99/ნ ბრძანება;
 15.   „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანება;
 16.   „საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №98/ნ ბრძანება;
 17.   „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანება;
 18.   „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანება;
 19.   „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის  №10/ნ ბრძანება;
 20.   „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის   - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 სექტემბერის №89/ნ ბრძანება.


დამატებითი მოთხოვნები
 სამუშაო გამოცდილება- 1 წელი, უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც აქვს საერთო სასამართლოებში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეების განხილვისას მხარის წარმომადგენლად მონაწილეობის გამოცდილება; 
კონკურსში მონაწილე კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:

 1.  სტრესულ გარემოში (მრავალი და მრავალფეროვანი საკითხების შეზღუდულ ვადებში შესრულების) უნარი;
 2.  სწრაფი რეაგირების და გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 3.  მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 4.  ზეპირი და წერილობითი საქმიანი კომუნიკაციის წარმოების უნარი;
 5.  ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 6.  დეტალების მიმართ დაკვირვებულობის უნარი;
 7.  ორგანიზებულობა;
 8.  გუნდური მუშაობის უნარი.    

უცხო ენის ცოდნა (ინგლისური);
 

 

თანამდებობრივი სარგო: 1320 ლარი (ხელზე ასაღები: 1056  ლარი)

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44303?active=1

 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
1-10
Employee

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

More

Announcements 0

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type