სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 1004

Rustavi Published 21/06/2017 end: 25/06/2017 Vacant Positions 1 sallary 900

+ bonus
min. experience 1 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 •  ქვემო ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში არსებულ სახელმწიფო ქონების მართვის, განკარგვისა და სარგებლობაში გადაცემის პროცესში მონაწილეობა;
 •  ქვემო ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში არსებული სახელმწიფო ქონების პრივატიზებასთან/მართვის უფლებით გადაცემასთან/სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით მყიდველის/მართვის უფლებით მიმღების/სარგებლობის უფლების მიმღების მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგის პროცესში მონაწილეობა;
 •  ქვემო ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში არსებული სახელმწიფო ქონების აღრიცხვა;
 •  სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს პარტნიორის (აქციონერის) უფლებამოსილებების განხორციელება;
 •  სახელმწიფო ქონების ჩამოწერის პროცესში მონაწილეობა;
 •  სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;
 •  ქვემო ქართლის მომსახურების ცენტრის უფროსის მიერ განსაზღვრული ცალკეული დავალებების შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
 •  „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ” საქართველოს კანონი;
 •  „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ” საქართველოს კანონი;
 •  „მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი;
 •  „ქონების მმართველის უფლებამოსილებებისა და მათი განხორციელების წესისა და ფორმის დადგენის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №390 დადგენილება;
 •  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 17 სექტემბრის №391 დადგენილება;
 •  „თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და სახელმწიფო ქონებაზე (წიაღის ჩათვლით) დამაგრებული და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საზოგადოების ქონებაზე დამაგრებული მიწების, აგრეთვე იმ მიწების, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექვემდებარება დასახელებული კატეგორიის ქონებაზე დამაგრებას, განსაზღვრისა და გამიჯვნის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 24 ოქტომბრის №233 დადგენილება;
 •  „სახელმწიფო ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 16 სექტემბრის №1–1/1537 ბრძანება;
 •  „სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების მინისტრის 2010 წლის 29 ოქტომბრის №1-1/1732 ბრძანება;
 •  „სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2011 წლის 10 თებერვლის №1-1/172 ბრძანება;
 •  „სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს” მომსახურების ცენტრების შექმნისა და ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2013 წლის 1 მაისის №1-1/107 ბრძანება.

 

დამატებით მოთხოვნები

 •  პროგრამა Arc GIS-ში მუშაობის გამოცდილება;
 •  რუსული ან ინგლისური ენის ცოდნა.
 •  კომუნიკაბელურობა;
 •  საქმის ორგანიზების უნარი;
 •  გუნდური მუშაობის უნარი;
 •  ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/42771

 
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
51-100
Employee

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

More

Announcements 0

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type