სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 933

Tbilisi Published 20/06/2017 end: 23/06/2017 Vacant Positions 1 sallary 1000

+ bonus
min. experience 2 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 • სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
 • ნორმატიული აქტების კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის თაობაზე დასკვნების მომზადება;
 • „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე დაწყებულ მოკვლევაში მონაწილეობა;
 • საქმის მომზადება სასამართლო დავების განხილვისათვის და სასამართლოში სააგენტოს წარმომადგენლობა;
 • სააგენტოს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების, მათ შორის, ინსტრუქციების, პროცედურული სახელმძღვანელოების, მეთოდური მითითებების პროექტების მომზადება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოში შემოსული წერილების, განცხადებების, საჩივრებისა და სხვა კორესპონდენციის განხილვა; მათზე შესაბამისი რეაგირება და საპასუხო კორესპონდენციის მომზადება;
 • სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე საერთაშორისო პრაქტიკის, სასამართლოს გადაწყვეტილებების მოძიება, დამუშავება და შესაბამისი ანალიზის მომზადება;
 • კონკურენციის კანონმდებლობის გამოყენებასთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო განმარტებების პროექტების მომზადება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 • საქართველოს კონსტიტუცია;
 • საქართველოს კანონი „კონკურენციის შესახებ“;
 • საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“;
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;
 • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (წიგნი პირველი, წიგნი მეორე);
 • საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“;
 • საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“;
 • „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის №288 დადგენილება;
 • „კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №526 დადგენილება;
 • „ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობისა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის №529 დადგენილება;
 • „განცხადებისა და საჩივრის ფორმების, მათი წარდგენის წესი და განცხადებისა და საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და ვადების დამტკიცების თაობაზე" კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება №30/09-1;
 • „თანამშრომლობის პროგრამის გავრცელებისა და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე" კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება №30/09-2;
 • „ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე" კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება №30/09-3;
 • „კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ" კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება №30/09-4;
 • „საქმის მოკვლევის წესისა და პროცედურის დამტკიცების თაობაზე" კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება №30/09-5.

 

დამატებით მოთხოვნები

 • უცხო ენების იმ დონეზე ცოდნა, რომ შესაძლებელი იყოს კონკურენციის სამართლის სფეროში ევროპულ სახელმწიფოებში არსებული გამოცდილების ადგილზე გაცნობა და შესაბამისი კანონმდებლობის/პრაქტიკული მაგალითების ანალიზი;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint) ცოდნა.
 • უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატს, რომელმაც საზღვარგარეთ აიმაღლა კვალიფიკაცია ან გაიარა სტაჟირება/პრაქტიკა.

 

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი და დროის ეფექტური მართვა;
 • გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად და სწრაფად მიღების უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • მაღალი დატვირთვის პირობებში მუშაობის უნარი;
 • მაღალი დონის საპრეზენტაციო უნარები;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • თვითმოტივაციის უნარი;
 • კრეატიულობა.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: 

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43922

 
სსიპ კონკურენციის სააგენტო
11-50
Employee

სსიპ კონკურენციის სააგენტო

More

Announcements 0

სსიპ კონკურენციის სააგენტო

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type