სატესტო რეჟიმი
+Post Announcement
eng
 • geo
 • rus

განცხადება ვადაგასულია

 • 950

Tbilisi Published 17/06/2017 end: 24/06/2017 Vacant Positions 1 sallary 1280

+ bonus
min. experience 1 year


This anounsment contain only Georgian text. please use Georgian version.

ფუნქციები

 •  კოორდინატორთან შეთანხმებით სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და განხორციელება;
 •  წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ შესასყიდი საქონლის რაოდენობის და მოცულობის დაზუსტება, ცალკეული შესასყიდი ობიექტების წლიური ღირებულებიდან გამომდინარე შესყიდვის წესის განსაზღვრა კოორდინატორთან შეთანხმებით;
 •  სამსახურის შესყიდვის წლიური გეგმის პროექტის შემუშავებაში მონაწილეობა;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;
 •  სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურის ჩატარების შემდეგ გამოვლენილ იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან დასადები ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და მიმწოდებლებთან დადებული ხელშეკრულებების შესრულების ინსპექტირება;
 •  ბაზრის კონიუნქტურის შესწავლა, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით მიმწოდებლების მოძიება პროდუქციის ოპტიმალური რაოდენობის, დასახელების, ხარისხის და ფასის მიხედვით;
 •  სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის ყოველ ფაქტზე წინადადებების შემუშავება დამრღვევის მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემასთან მუშაობა;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დოკუმენტაციის ატვირთვა და სხვა საჭირო ანგარიშებისა და ინფორმაციის წარმოება;
 •  კოორდინატორის ხელმძღვანელობით სამსახურის ელექტრონული ტენდერების დაგეგმვა, მომზადება და რეგისტრაცია;
 •  თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და მათზე სათანადო რეაგირება;
 •  სამსახურის ფუნქციებიდან გამომდინარე სხვა საქმიანობის შესრულება.

 

საკონკურსო თემატიკა

 •  საქართველოს კონსტიტუცია (თავი VI – სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი);
 •  საქართველოს კანონი „იურიდიული დახმარების შესახებ“;
 •  „იურიდიული დახმარების სამსახურის დებულება“;
 •  საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;
 •  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;
 •  საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ";
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესი“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 21 მაისის №5 ბრძანებით დამტკიცებული „სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მომხმარებლის რეგისტრაციისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენების წესი“;
 •  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1595–1599 მუხლები;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანებით დამტკიცებული „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესი“;
 •  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის №121 დადგენილება „სახელმწიფო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის ან ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“.

 

დამატებით მოთხოვნები

 •  სახელმწიფო შესყიდვებისა სფეროში მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 •  სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოხმარების კარგად ცოდნა.

 

 

სხვა უნარები:

 •  ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 •  გუნდური მუშაობის უნარი;
 •  შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
 •  საქმიანობის ეფექტური დაგეგმვის უნარი;
 •  ინსტრუქციებითა და პროცედურებით ხელმძღვანელობა;
 •  სამუშაოზე კონცენტრირება სტრესულ სიტუაციაში;
 •  დეტალებზე და სიზუსტეებზე ორიენტირებულობა;
 •  გამართულად წერის უნარი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ:

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVakActives/Details/43964

 
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
1-10
Employee

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

More

Announcements 0

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
registration

აირჩიეთ რეგისტრაციის ტიპი


Log in with Facebook
or


Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79

Warning: Illegal string offset 'agree_terms' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 79Warning: Illegal string offset 'name' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 87

Warning: Illegal string offset 'email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 95

Warning: Illegal string offset 'confirm_email' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 103

Warning: Illegal string offset 'password' in /var/www/html/res/smarty/templates_c/02c00e6be497b79e8a84255ac801295e88eb969e.file.popup.tpl.php on line 110
წესებს
წესებს
work, vacancies, jobs, job ads in Georgia, resume, CV, Tbilisi,
Log In

Choose profile type