სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

შესახებ

2013 წლის 20 მარტს „დაზღევვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდა ცვლილებები და დამატებები, რომელთა საფუძველზე დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ–ერთი სტრუქტურული ერთეულიდან (დეპარტამენტი) გარდაიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად და ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო.
 

ზედამხედველობის სამსახურის მიზნები და ფუნქციები:

 1. დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
 2. სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
 3. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში;
 4. სადაზღვევო ორგანიზაციების ქმედობაუნარიანობისა და გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა;
 5. კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა, რისთვისაც იგი ახორციელებს სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადებას;
 6. კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული და მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნა და მისი შესრულების კონტროლი;
 7. ახალი კანონპროექტებისა და სხვა პროექტების, ასევე არსებულებში ცვლილების შეტანის თაობაზე პროექტების შემუშავება;
 8. სახელმწიფო ხელისუფლების და/ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ ინიციირებული სახელმწიფო, მუნიციპალური და დარგობრივი სადაზღვევო პროგრამების შეთანხმება.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +995 32 223 44 10   +995 599 18 85 86

 • ელ-ფოსტა

  info@insurance.gov.ge

 • საქმიანობის სფერო

  ბანკები და ფინანსები; საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი