სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

შესახებ

  გამგეობა არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს გამგებლის უფლებამოსილების განხორციელებას. გამგეობა შედგება გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებისა და სტუქტურული ერთეულებისაგან.
   გამგეობა საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპის ქარტიის, ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი", მოქმედი
კანონმდებლობის და ამ დებულების შესაბამისად. გამგეობის თანამდებობის პირები, სტრუქტურული ერთეულები და საჯარო მოსამსახურეები მოქმედებენ კანონიერების, საჯაროობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპების დაცვით
 

ვიდეო გალერეა

 • ელ-ფოსტა

  contact@chokhatauri.ge

  sakrebulo@chokhatauri.ge

 • საქმიანობის სფერო

  საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი