სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ცენტრალური საარჩევნო კომისია

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

შესახებ

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) არის დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ორგანო. ცესკო უზრუნველყოფს არჩევნების გამჭვირვალობასა და სამართლიანად ჩატარებას.
საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილება განისაზღვრება საქართველოს ორგანული კანონით - ” საქართველოს საარჩევნო კოდექსით”.
ცესკო შედგება თავმჯდომარისა და 12 წევრისაგან. ცესკოს თავმჯდომარე იმავდროულად არის ცესკოს წევრი. თავმჯდომარესა და 5 წევრს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო 7 წევრს ბოლო არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პოლიტიკური გაერთიანებები ნიშნავენ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და წევრებს ირჩევენ 5 წლის ვადით.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +995 32 251-00-51  

 • ელ-ფოსტა

  correspondence@cec.gov.ge

 • საქმიანობის სფერო

  საჯარო სექტორი

 • კარიერის გვერდი

  cesko.ge/geo/list/1563/vakansia
 • განცხადებები 0

მდებარეობა

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი