სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
აჭარის ა.რ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი
აჭარის ა.რ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

აჭარის ა.რ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

შესახებ

დეპარტამენტის მიზნები და ამოცანებია:

 • სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოების მიერ ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების, დაგეგმვისა და მისი რეალიზების კოორდინაცია;
 • მთავრობის მიერ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროში დამტკიცებული მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება;
 • სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის, სასპორტო დაწესებულებების, სპორტული ორგანიზაციების სპორტული ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
 • სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროში არასახელმწიფო სექტორის როლის ზრდის ხელშეწყობა;
 • სამინისტროსათვის წინადადებების წარდგენა სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების შექმნის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის თაობაზე;
 • სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის გაუმჯობესების თაობაზე წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და სამინისტროსათვის წარდგენა;
 • კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასპორტო დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაცია, სამინისტროს მიერ დაფუძნებული სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის (სპორტული სკოლები) მეთოდური დახმარების გაწევა, სპორტული სკოლების სასწავლო პროცესზე ზედამხედველობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში
 • და ა.შ.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  +995 (422) 22 58 99  

 • ელ-ფოსტა

  info@dsy.gov.ge

 • საქმიანობის სფერო

  საჯარო სექტორი

 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი