სატესტო რეჟიმი
+განცხადების დამატება
geo
 • eng
 • rus
აკრედიტაციის ცენტრი
აკრედიტაციის ცენტრი

აკრედიტაციის ცენტრი

შესახებ

აკრედიტაციის ცენტრი არის “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონების საფუძველზე აკრედიტაციის სფეროში საქმიანობის ორგანიზებისა და განხორციელების მიზნით შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც სახელმწიფო კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს თავის საქმიანობას. ცენტრი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და შეთანხმებებით, საქართველოს კანონით “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“, სხვა სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 22 დეკემბერის №234 დადგენილება "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ"-ის შესაბამისად მისთვის მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში.

ვიდეო გალერეა

 • ტელეფონი

  (0322) 19 22 33  

 • ელ-ფოსტა

  gac@gac.gov.ge

 • საქმიანობის სფერო

  განათლება და მეცნიერება

 • კარიერის გვერდი

  gac.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=24
 • განცხადებები 0

არქივი

დასახელება
ორგანიზაცია
ხელფასი
მდებარეობა
თარიღი
ვაკანსიები, vakansiebi, ვაკანსია, დასაქმება, dasaqmeba, vakansia
ავტორიზაცია

აირჩიეთ ავტორიზაციის ტიპი